Ședința de totalizare a CLCT

În atenția consilierilor Consiliului Local al Copiilor și Tinerilor din municipiul Chișinău,

LUNI, 24 mai  2010 în incinta Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău, va avea loc ședința de totalizare a activităților Consiliului Local al Copiilor și Tinerilor.

Responsabili de prezenţa membrilor sunt delegaţi Preşedinţii şi vicepreşedinţii de comisii, după cum urmează:

Jandîc Cristina LT „Ion Creangă” Primar CLCT
Burlaca Roman LT „Stefan cel Mare” Viceprimar CLCT
Roșca Adriana LT „Spiru Haret” Viceprimar CLCT

Comisia Tineri pentru Drepturile Copilului

Ana Maria Pancu L.T „Mihai Viteazul” Vicepreședinte Drepturile Copilului
Boboc Mihaela L.T. „Natalia Dadiani” Drepturile Copilului
Zaharia Eugen L.T „Mihail Berezovschi” Drepturile Copilului
Daud Maria L.T „Spiru Haret” Secretar Drepturile Copilului
Rosca Adriana L.T „Spiru  Haret” Drepturile Copilului
Drăgălin Valeriu L.T „Mihail Sadoveanu” Președinte Drepturile Copilului

Comisia Voluntariat şi Asistenţă socială

Oprea Cristina Voluntariat și Asistență socială
Iulia Plucci Voluntariat și Asistență socială
Moisei Daniela Voluntariat și Asistență socială
Chitic Valeriu Voluntariat și Asistență socială
Zaborot Iuliana Voluntariat și Asistență socială
Domnita Tirsu Voluntariat și Asistență socială
Chiriac Ana Voluntariat și Asistență socială
Harea Veronica Voluntariat și Asistență socială
Adam Tudor LT „A. I. Cuza” Secretar Voluntariat și Asistență socială
Balan Cristina LT „Liviu Rebreanu” Președinte Voluntariat și Asistență socială
Popa Gheorghe LT „A. I. Cuza” Vicepreședinte Voluntariat și Asistență socială

Comisia Mass-media şi relaţii cu publicul

Braila Maxim LT „Vasile Vasilache” Secretar CLCT Mass-media
Bumbu Doina LT „Stefan cel Mare” Secretar Mass-media
Costin Sergiu LT „Vasile Vasilache” Mass-media
Cuprianova Daria LT „M. Kotiubinski” Mass-media
Mogîldea Cristina LT „Hyperion” Mass-media
Popescu Crina LT „Liviu Rebreanu” Mass-media
Rusu Felicia LT „Mihai Eminescu” Vicepreședinte Mass-media
Vîrlan Daria LT „Antioh Cantemir” Mass-media
Vodă Daniel LT „Mihai Viteazul” Președinte Mass-media

Comisia Tineri pentru Educație

Popovici Alexandru LT “Ginta Latină” Președinte Tineri pentru Educație
Surdu Andriana LT “Ginta Latină” Secretar Tineri pentru Educație
Negrescu Dan LAȘM Tineri pentru Educație
Spînu Valentina LAȘM Tineri pentru Educație
Ababii Nicolae LT “Minerva” Tineri pentru Educație
Marinici Patricia LT “Traian” Tineri pentru Educație
Ţurcan Igor LT “Vasile Alecsandri” Vicepreședinte Tineri pentru Educație
Coşcodan Luminiţa LT “Univers Lions” Tineri pentru Educație
Şova Ana LT “Matei Basarab” Tineri pentru Educație
Bodrug Nicolae LT “Matei Basarab” Tineri pentru Educație
Tataru Liliana LT “Dimitrie Cantemir” Tineri pentru Educație
Elina Marina LT “Dimitrie Cantemir” Tineri pentru Educație
Lozovan Ştefan LT “Truşeni” Tineri pentru Educație
Grozav Valeria LT “Truşeni” Tineri pentru Educație
Rusnac Andrei LT “Iulia Haşdeu” Tineri pentru Educație
Focşa Nicolae LT “Iulia Haşdeu” Tineri pentru Educație

Reclame

La mulți ani EUROPA!

În data de 15 mai 2010 în Moldova se marchează ZIUA EUROPEI.

Tinerii consilieri ai Consiliului Local al Copiilor și Tinerilor din municipiul Chișinău, își declară solidaritatea cu frumoasa sărbătoare națională, menită să valorifice aspirațiile europene ale țării noastre Cu acest scop, a fost eleborat un ghid informativ, întitulat „VISUL EUROPEAN”.

Versiunea PDF, poate fi descărcată aici: Broşura „VISUL EUROPEAN” .

Mai jos găsiţi versiunea .JPEG


La mulţi ani Europa, La mulţi Moldova!

Întâlnirea consilierilor CLCT cu dna Avocat al Copiilor în Republica Moldova – Tamara Plămădeală.

La data de 12 mai 2010 în incinta Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău a avut loc întâlnirea membrilor Consiliului Local al Copiilor și Tinerilor cu  Avocatul  Copiilor în Republica Moldova – dna Tamara Plămădeală, o întâlnirea organizată de Centrul Adolescenților al DGETS a municipiului Chișinău în parteneriat cu Consiliul Local al Copiilor și Tinerilor din Chișinău (Comisia Tineri pentru Drepturile Copilului a CLCT) cu genericul „Drepturile Omului încep cu Drepturile Copilului”. Tinerii consilieri au dezbătut problemele cu care se confruntă tinerii în domeniul respectării propriilor drepturi şi libertăţi. În cadrul întâlnirii CLCT-iştii au benefiaciat de de un brainstorming extrem de reuşit pe tema Drepturilor Copilului atât în Republica Moldova cât şi în plan internaţional. Au fost dezvoltate următoarele subiecte cheie:

 • Delicvenţa juvenilă şi modalităţi de soluţionare a problemei;
 • Respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale a copilului în republica noastră, precum şi în aspect internaţional;
 • Structurile statutului apte de respectarea şi promovarea drepturilor copilului atât la nivel local cât şi la nivel central;
 • Modalităţi de accesare unui ajutor legal în cazul lezării drepturilor copilului;
 • Autoafirmare copilului ca factor de decizie în problemele ce îi vizează nemijlocit siguranţa şi dreptul la viaţă;
 • Respectarea Drepturilor copilului în familii;
 • Exploatarea fizică/sexuală a minorilor;
 • Cadrul legal ce asigură respectarea Drepturilor copilului în Republica Moldova.

Să descoperim integral cronologia evenimentelor şi întrebările adresate dnei Tamara Plămădeală, Avocat al Copiilor în Republica Moldova:

Când şi cu ce scop a fost instituită funcţia Avocat al Copiilor?

Pentru prima data în Moldova, avocatul copilului a fost numit la 30 octombrie 2008. Obiectivele strategice ale avocatului copilului sunt apărarea drepturilor copiilor prin prevenirea încălcărilor şi repunerea în drepturi, perfecţionarea cadrului legal şi instruirea juridică a copiilor pentru a le promova drepturile. Puţină lume înţelege cine este avocatul parlamentar. Oamenii cred că este vorba despre persoana care îi poate reprezenta interesele în judecată, dar nu este aşa. Avocatul copilului monitorizează ca drepturile acestuia să fie respectate la toate nivelele, monitorizează instituţiile. Avocatul copilului este purtătorul de cuvânt al acestuia şi face ca vocea copilului să fie auzită.

„De ce a fost necesar instituirea acestei funcţii în republica Moldova?”

Această recomandare a parvenit din partea Comitetului ONU pentru drepturile copilului de la Geneva şi la insistenţa UNICEF Moldova şi a altor organisme internaţionale, deoarece a fost constat  că în Moldova există probleme la capitolul respectarea drepturilor copiilor.

Care sunt cele mai des încălcate drepturi a copilului în Republica Moldova?”

În primul rând este vorba despre dreptul la educaţie şi dreptul de a creşte şi de a se dezvolta în mediul familial, căci sunt numeroşi copii care sunt nevoiţi să trăiască în orfelinate deşi 80 % din ei au părinţi.

„Ce părere aveţi despre introducerea religiei în şcoală?”

Copii sunt cei care ar trebui să se expună nemijlocit în această privinţă, nu putem admite ca deciziile care îi vizează până în final pe copii, să fie luate de altcineva, fără a fi, cel puţin, consultată opinia copiilor. Cu atât mai mult, art. 14 din aceeaşi Convenţie stipulează că statul respectă dreptul copilului la libertatea de gîndire, conştiinţă şi religie.  Ar fi bine să se organizeze un sondaj, prin care ar putea fi consultaţi în primul rînd copiii, pentru ca ulterior, să se decidă asupra faptului dacă trebuie sau nu introdusă această disciplină. În acelaşi timp, e de reţinut că, răspunderea pentru creşterea copilului şi asigurarea dezvoltării sale revine în primul rând părinţilor, care trebuie să se conducă de interesul superior al copilului fapt prevăzut de art. 18  din Convenţie.  Chiar dacă studierea religiei va fi introdusă în şcoală, nu va fi nicidecum încălcată prevederea art. 35 din Constituţia RM, deoarece va fi introdusă o disciplină de studiu obişnuită, şi nu se va forma un învăţămînt cu caracter religios şi astfel, nu va fi încălcată prevederea, conform căreia învăţământul de stat este laic. În concluzie, este important de menţionat faptul, că indiferent de natura deciziei care va fi luată, în acest sens, nu trebuie să vină în contradicţie cu prevederile legale, în deosebi, să nu depăşească interesul prioritar al copilului, statul fiind obligat să asigure în primul rând respectarea drepturilor copilului, chiar dacă părerile rămân a fi împărţite la acest capitol. Religia,  dintotdeauna a fost şi rămîne un factor şi un mediu de formare a personalităţii individului, iar creştinismul a reuşit să afirme posibilitatea educării şi formării personalităţii acestuia. Spiritualitatea creştină formează acele valori moral – spirituale, care determină un anumit mod de comportare a omului.  În pofida numeroaselor controverse ideologice şi filosofice, religia şi societatea sunt două concepte care interacţionează şi care au evoluat, religia societăţii fiind ataşată de sinceritatea şi ardoarea credinţei cetăţenilor.

„Cum aflaţi despre încălcarea Drepturilor copilului?”

Mergem în teritoriu, monitorizăm  instituţiile de învăţământ inclusiv şi case de copii de tip familial, instituţii rezidenţiale, instituţii auxiliare, licee şi altele. Comunicăm cu copii în cadrul meselor rotunde, ţinem legătura cu organizaţiile neguvernamentale. Întreţinem relaţii de colaboarea cu Organismele internaţionale în acest domeniu.

„Cum poate copilul să contacteze Avocatul copilului?”

În acest sens a fost creată LINIA FIERBINTE 0 800 12 222, unde copii pot înregistra violarea drepturilor copilului. Până în prezent au fost recepţionate circa 100 de apeluri.

„Cine încalcă cel mai des Drepturile Copilului?”:

Aceste încălcări vin din partea statului şi din partea familiei. Statul nu asigură copiilor condiţii optime de trai, educaţie în unele cazuri siguranţă, iar în familii, opiniile copiilor sunt ignorate, precum şi alte încălcări grave din partea părinţilor şi cu părere de rău, legislaţia naţională nu prevede sancţiuni stricte vis-a-vis de acest fenomen.

„Care este cea mai gravă problemă în domeniul respectării Drepturilor Copilului în Moldova?”

Analfabetismul, deşi despre aceasta s-a evitat să se vorbească. Eu sunt de părere că pentru a găsi soluţii, problemele pe care le avem trebuie discutate. Probabil, autorităţile cred că analfabetismul ştirbeşte din imaginea ţării, dar dacă ascunzi o problemă această nu se va rezolva de la sine.

În final, dna Valentina Sandu, şefa Centrului Adolescenţilor, a mulţumit dnei Tamara Plămădeală pentru receptivitatea deosebită de care a dat dovadă, onorând invitaţia de a participa la masa rotundă „Drepturile Omului încep cu Drepturile Copilului”

Colaj de fotografii din cadrul mesei rotunde "Drepturile Omului încep cu Drepturile Copilului"

Informaţii generale despre Avocatul Copiilor:

Tamara Plămădeală,

Avocat parlamentar, în temeiul Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 222-XVI din 30.10.2008 privind numirea în funcţia de avocat Parlamentar;

Studiisuperioare juridice;

Activitate profesională: profesor istorie şi drept, Şcoala Profesională Tehnică nr.2, s.Cuhureştii de Sus, r-nul Camenca; preşedinte, Cartelul Ţărănesc ,,Sfîntul Gheorghe’’, filiala r-lui Şoldăneşti; consultant juridic, Proiectul ,,Programul Naţional Pămînt’’; consultant juridic, Programul asistenţă pentru fermieri privaţi (PAFP); specialist marketing, Proiectul CFR Orhei; consultant juridic, OO Agrodrept-Moldova; consilier, Consiliul raional Orhei.

Cel mai tare training pe Instrumente New Media

Dacă vezi anunțul acesta și nu te înregistrezi, cred că îți ratezi șansa de a fi parte componentă a celui mai tare training în domeniul New Media!

Perioada: 15-16 mai  2010

Durata: 2 zile

Locaţia: ULIM, Aula Magnifică, Chişinău, Moldova

Termen limită pentru aplicare: 13 mai 2010, 17:00

Limbile de lucru: Engleză

Expert invitat: Kevin Anderson

Kevin Anderson este redactorul ediției online a ziarului The Guardian din Marea Britanie, cu o experiență mai mare de 10 ani în domeniul jurnalismului online. Cea mai mare perioadă a timpului a dedicat-o evaluării şi adaptării inovaţiilor digitale pentru susţinerea jurnalismului de clasă internaţională. La moment este unul dintre cei mai buni experți în domeniul New Media.

Teme abordate:

 • Managementul proiectelor New Media
 • Studii de caz pozitive şi negative referitor la campanii prin intermediul blog-urilor şi a social media
 • Despre cum să maximizăm rezultatele folosind cele mai avansate metode online
 • Sesiuni practice referitor la managementul conţinutului, comunicare şi task management
 • Importanta instrumentelor New Media pentru ONG-uri.
 • și altele.

Profilul participanților:

 • Persoane interesate de New Media
 • Elevi/Studenți/Jurnaliști/Lideri ONG /Persoane active civic / Reprezentanți ai

Administrației Publice locale și centrale/ Deținători de blog-uri/portale online etc.

 • Cunoașterea limbii engleze (scris și vorbit)
 • Abilitate de a lucra în echipă
 • Persoană pro-activă, cu inițiativă, dinamică, orientată pe rezultate
 • Abilități excelente de comunicare cât în limbile română, rusă atât și în engleză.

Acest training în Moldova este posibil datorită parteneriatului dintre MediaPoint și Transitions Online (TOL). De asemenea, el este susținut de ULIM.

MediaPoint are ca obiectiv să dezvolte o comunitate globală de oameni si idei care să promoveze inovatia socială prin NewMedia. În organizație activează circa 60 de voluntari. La fiecare 6 luni se deschide un nou proces de recrutare pentru tineri cu entuziasm și idei (R)Evoluționare. Proiecte în desfășurare: Social Innovation Camp, PublicTV, Conferința Națională New Media.

Transitions Online este o organizație internațională non-profit. A fost fondată în aprilie 1999  în Cehia și are ca obiectiv să crească profesionalismul, eficiența și impactul unei Mass-medii libere în țările post-comuniste din Europa. Principalele activități: Transitions Online magazine și o serie de programe de training-uri în domeniul jurnalismului și a Mass-Mediei.

Pentru a putea participa la Training vă rugăm să vă inregistrati pe:

http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFJ0Zm1pYXVQTlV1NDFSSkN0VUdxN0E6MQ

Pentru orice altă informație nu ezitați să ne contactați:

contact@mediapoint.md

Interviuri pe tema INTERNETULUI.

Ne răgăsim zi de zi într-o lume globalizată, într-o lume care tot mai mult trecem din formatul 2D în formatul 3D DIGITAL, şi nu este vorba doar de cinema ci de întreaga civilizaţiune umană. O lume care ne-o creăm pe reţelele sociale şi componentele lor. Iar motorul acestui upgrade este nimeni altul decât Internetul, să descoperim împreună ce cred chişinăuienii despre internet, reţelele sociale şi instrumentele new media atât de iscusit implementate pe net.

Partea I:

Partea II:

Sursa: PublicTV.md