Mă închin în faţa Ta, Limbă română….

Odă Limbii Române

Prin condei, sărut eu  limba noastră cea română
Mînjită cu funingine, bătută cu ţărînă.
Trecut-au anii, dar tot frumoasă eşti
Prin Eminescu şi  Vieru  mereu  o să trăieşti.

Eşti praf de muză în suflet de poet
Înger păzitor al neamului romano-get
Eşti dorul de patria străbună
Eşti doina ce-n codri încă mai răsună.

O, Limbă, mă-nchin în faţa ta şi-ţi  cer iertare
Din numele întregului popor
Că te-am stîlcit, călcîndu-te-n picioare
Ne-ascultînd durerea din scumpu-ţi glăscior.

Dacă aş putea să-ţi dăruiesc castele
Ba chiar pămîntul şi cerul plin cu stele
Dar ştiu  precis că vrei doar numai una
Să ne iubim noi LIMBA,PATRIA şi  MUMA

Reclame

Adresarea Consiliului Local al Copiilor şi Tinerilor şi Centrului Adolescenţilor al DGETS mun. Chişinău

Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor din municipiul Chişinău

Stimaţi colegi, profesori, părinţi, funcţionari de stat!

A devenit deja o tradiţie ca orice început de an şcolar să fie aşteptat de la mic la mare cu multe retrăiri şi emoţii. Elevii şi studenţii ard de nerăbdare de a-şi vedea sau revedea colegii şi profesorii, iar părinţii de a porni cu bine copiii la studii şi a-şi căuta de treburile lor cotidiene.

După o vară dogoritoare, dar plină de evenimente şi senzaţii, sperăm bune, vom reveni cu toţii în aule pentru a cuceri cu mai multă îndrăzneală culmile cunoaşterii, acumulînd zi de zi lumina înţelepciunii, vom munci anul acesta cu multă rîvnă şi din motivul că suntem chemaţi la o colaborare mai eficientă cu cadrele didactice, creînd astfel premise pentru un management al schimbărilor în contextul formării unei Şcoli prietenoase copilului. Ne vom încadra, sperăm noi, cei din Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor, urmaţi de semenii noştri, în activităţi multiple, dîndu-le o deosebită valoare în anul proclamat de la 12.08.2010 – Anul internaţional al tineretului. Vom face tot posibilul ca glasul nostru să fie ascultat şi de autorităţile publice locale (de ce nu şi de cele centrale?!)  cu care sperăm la o colaborare avantajoasă, în aşteptarea unor schimbări benefice pentru întreaga societate. Credem că a auzi glasul tinerilor şi a face ca părerea lor să-şi găsească locul în planurile dezvoltării politicilor de tineret este imperativul zilelor de azi. Căci aşa înţelegem noi democraţia, dorim să avem dreptul la părerea noastră despre cum merg lucrurile atît în plan local, cît şi în plan naţional şi global.

Dumneavoastră, cei maturi, ne-aţi povăţuit mereu, formîndu-ne trăsături de cetăţeni activi, care tind să-şi onoreze drepturile şi responsabilităţile şi să încerce să manifeste o implicare cît mai activă în rezolvarea problemelor din societate. E timpul şi pentru unii paşi desinestătători.  Şcoala tănărului consilier, prin care am trecut în primul nostru an de activitate, în cadrul trayningurilor organizate de către Centrul Adolescenţilor al DGETS, ne-a înărmat cu multe cunoştinţe necesare activităţii noastre de voluntari, iar unele ieşiri peste hotare ale membrilor CLCT în vara aceasta (Suedia, SUA, Belarusi) ne-a oferit şi şansa de a participa în elaborarea şi realizarea unor proiecte internaţionale de rînd cu tinerii din diferite ţări.

Reprezentînd armata de adolescenţi din cele 144 instituţii preuniversitare ale municipiului Chişinău, noi, membrii Consiliului Local al Copiilor şi Tinerilor, avem tot dreptul să vă adresăm din numele colegilor noştri şi unele propuneri, căci la sigur, ne dorim să avem o bună înţelegere în tot ce urmează să  întreprindem în anul de studii 2010-2011.

Stimate administraţii şi cadre didactice, fiţi mai aproape de interesele copiilor şi ale tinerilor, nu lăsaţi să se furişeze în şcoală, a doua casă a noastră – neînţelegerea între noi, părinţii noştri şi Dumnevoastră, nu creaţi condiţii de protecţionism şi corupţie, astfel divizîndu-ne în două tabere: săraci şi bogaţi, (căci cu pecetea aceasta am putea merge toată viaţa), fiţi deschişi pentru colaborare cu noi şi veţi vedea cîte lucruri frumoase vom putea efectua pentru sporirea imaginii instituţiei noastre! Înţelegem, că problemele vieţii vă pun la încercări nefaste – să cerşiţi existenţa aici sau să plecaţi peste hotare. Ştim, însă, că întotdeauna toate generaţiile de pînă la noi v-au ştiut  de oameni cu capul sus ridicat, care aţi semănat omenie, bunătate, toleranţă şi respect faţă de cei ce muncesc cinstit.

„Om cu har, segment de înţelepciune-sună în cuvîntul PROFESOR…”, spune poetul şi noi discipolii ne închinăm în faţa Dumneavoastră, dascăle, nu numai pentru faptul că suntem încă elevi şi avem nevoie să ne scoateţi la mal, dar şi pentru îndrăzneala de care daţi dovadă aşteptînd vremuri mai bune.

Ne adresăm şi organelor competente şi responsabile de funcţionarea instituţiilor educaţionale. E ştiut, că un lucru bun reuşeşte în exclusivitate numai atunci, cînd e dorit şi susţinut de întreaga societate, căci   dacă ne dorim o şcoală prietenoasă copilului, haideţi s-o facem împreună, umăr la umăr, prin trasarea unor obiective comune. E timpul să mergem la o colaborare, dar pentru ca să fie eficientă, ascultaţi şi ţineţi cont de orice părere şi, desigur, creaţi condiţii de trai decente şi de activitate creativă atît pentru cadre didactice, cît şi pentru elevi, căci numai într-o societate sănătoasă Şcoala va fi prietena copilului.

Vă dorim şi ne dorim baftă şi izbîndă la toate cîte ne  punem în gînd să le facem, puteri şi răbdare pentru schimbări frumoase în viaţa şcolii, o prietenie sănătoasă între elev şi profesor, dar şi un devotament reciproc, susţinere şi înţelegere din partea tuturor, căci ŞCOALA este, a fost şi va fi a tuturor!

Cu mult respect şi deschişi mereu pentru colaborare

Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor şi

Centrul Adolescenţilor al DGETS,

municipiul Chişinău,

august, 2010

Anul internaţional al tineretului

Stimaţi tineri ai municipiului Chişinău,

Începe o perioadă foarte responsabilă, dar şi benefică pentru a vă evidenţia prin potenţialul dumneavoastră intelectual şi creativ, pentru a vă demonstra abilităţile şi deprinderile formate deja ca tineri activi şi participativi în rezolvarea problemelor comunitare, deoarece toţi tinerii din lume îşi vor concentra eforturile şi capacităţile în anul acesta, declarat – Anul internaţional al tineretului (12.08.2010 – 12.08.2011), la realizarea diverselor proiecte naţionale şi internaţionale.

Voi, cei care veniţi mereu cu propuneri şi idei valoroase, sunteţi chemaţi să  vă îndemnaţi colegii mai puţin implicaţi în activităţi, să depună străduinţă pentru a participa activ în astfel de programe, căci după cum a spus şi Constantin Brâncuşi „…trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus dacă vrei să vezi foarte departe”.

Suntem încrezuţi, că dezvoltarea societăţii nu poate fi făcută exclusiv de cei ce se află la putere. Hotărîrile problemelor majore pot fi soluţionate doar prin concursul întregului popor. Dat fiind faptul, că tineretul constituie partea cea mai dinamică, cea mai energică şi înventivă a societăţii, aşteptăm de la dumneavoastră, de la cei tineri, implicare activă la edificarea zilei de mîine şi a celei de azi, căci „omul are în faţa lui un viitor, un viitor de nebunie şi de pericol, dar şi unul de speranţă şi forţă…” (J. d”Ormesson) depinde doar de alegerea fiecăruia dintre voi, de faptul cum veţi fi apţi să vă construiţi viitorul vostru în modul cel mai reuşit.

Vom fi întotdeauna alături pentru a vă mobiliza şi îndruma la încercări şi fapte măreţe, căci dorim să cuceriţi cu mai multă îndrăzneală culmele cunoaşterii, să acumulaţi cu adevărat lumina înţelepciunii, să perseveraţi mereu în promovarea valorilor naţionale şi general umane, să aveţi putere de muncă şi un simţ de responsabilitate mărit, pe măsura cerinţelor actuale, întru binele ţării şi prosperarea fiecăruia dintre noi.

Drapelul Organizaţiei internaţionale a tinerilor sub egida ONU

„The road to visibility”

Vă prezint spre atenţia Dvs. un film documentar întitulat „The road to visibility”, creat în cadrul programului Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Initiative Summer Institute (www.bftf.org) împreună cu Karoline Kelder din Estonia şi Scout O’ Beirne din SUA. Scurtmetrajul tratează subiectul sărăciei în Statele Unite ale Americii şi îşi are în calitate de coloană vertebrală istoria primarului de Mount Airy, Deborah Cochran, „copilul sărăciei”, după cum mărturisește însuşi protagonista, care în pofida sărăciei în care s-a aflat familia sa, a reuşit prin muncă şi perseverență să ajungă persoană influentă în comunitatea sa, fiind un exemplu veritabil al visului american. În paralel filmul aduce statistici despre nivelul sărăciei în SUA şi cum percep oamenii acest indice, în documentar fiind incluse  blitz interviuri. Deborah Cochran încurajează în cadrul interviului activitatea voluntarilor în combaterea acestui fenomen, în special activitatea în cadrul Food Bank (detalii despre această organizaţie aici), iar un exemplu al participării în cadrul Food Bank l-au demonstrat în film studenţii participanţi la Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Initiative 2010 (galerie foto aici). Vizionare agreabilă şi aştept recenzii.

p.s: Primul link este filmul în limba engleză, al doilea este cu subtitrări în limba română.

Varianta engleză:

Varianta engleză cu subtitrări în limba română:

4 spoturi de atitudine ecologică

Vă prezintăm atenţiei Dvs. 4 mini filme de atitudine ecologică, realizate în cadrul programului educaţional de cooperare transatlantică Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Summer Institute (www.bftf.org) de către echipa de tineri din Finlanda (Rosa Huhtamaki), România (Ioana Popişteanu), Macedonia (Vlora Memedi), Danemarca (Vanessa Nel Rachwal) şi SUA (Patrick Bradley).

Vă rugăm să răspândiţi mesajul acestor filme, promovându-le pe blog-urile dvs. sau reţelele sociale. Merci.

Episodul I

Episodul II

Episodul III:

Episodul IV: