HAI MOLDOVA !

Proiectul ecologic “Hai, Moldova!” reprezintă cel mai mare proiect de implicare socială din istoria Republicii Moldova şi este modelat după exemplul Estoniei din cadrul “Let’s do it, World!”.  

Inspirînd şi alte ţări, proiectul s-a transformat în unul internaţional fiind preluat şi dezvoltat în Portugalia, România, Lituania, Letonia, Slovenia, Finlanda, Ucraina, India, Brazilia, Serbia, ş.a. Planul este următorul: să curăţim 40.000 tone de gunoi ÎNTR-O SINGURĂ ZI. Pentru a realiza aceasta e nevoie să implicăm minim 10% din populaţie. Dar cum s-o facem?

  1. Vom crea cea mai profesionistă echipă din Moldova.
  2. Vom implica întreaga societate: lideri de opinie, ONG-uri, întreprinderi private, instituţii de stat, personalităţi publice din toate domeniile, vedete, toată mass media.
  3. Vom realiza aşa-numita “Harta Virtuală a Deşeurilor” – localizarea şi estimarea tipului şi cantităţii de gunoi.
  4. Vom lansa cea mai mare campanie media din RM şi vom începe Înscrierea Voluntarilor pe site.

Implică-te şi TU ! Însctie-te în echipă !  Fii parte a celui mai mare Proiect Socio-ecologic din Republica Moldova !

Date de contact:

Maxim Braila,

Coordonatorul subdepartamentului,

Dezvoltare Regională HAI MOLDOVA,

Secretarul General CLCT.

Reclame

Se caută VOLUNTARI!

Eşti plictisit?  Ai multă energie, dar nu ştii unde să o investeşti?

Implică-te acum în activitatea ecologică, alăturîndu-te echipei de voluntari din Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor Chişinău şi reprezentanţi liceele capitalei

Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor împreună cu Primăria mun. Chişinău, te invită vineri, în data de 12 noiembrie, la ora 15.00, în Parcul Alunelul, la o campanie de salubrizare a unui mic teritoriu a oraşului nostru drag.

Pentru ca tu să trăieşti într-un mediu curat!

Fii tu schimbarea care vrei să o vezi în jur!

Pentru a te înscrie în lista de voluntari sau detalii suplimentare despre eveniment contactează:

0 79 089 866 (Cristina)

„Ochii țărânei plâng mormântul…”

Cu dedicație scumpului poet Adrian Păunescu-părintele tuturor părinților lumii

Azi crinul din mine îşi strânge petala

Şi zboară cu vântul durerei suspin,

Spre chipul de ceară, veghind printre îngeri

Cu sufletul viu de om și român…

 

Mai dulce-n durere ca tine în lume

Pe lemnul crucii, nu s-a țesut sânge de neam

Și nimeni în vers nu a plâns răstignirea

Basarabiei sfinte cu chipul de dac.

 

În zi frate-soare, noaptea  soare al beznei

Tu, lumină divină cu scântei de cuvân t

Adună-ți în ceruri făcliile lirei

Și lasă Cenaclul să-nceapă de Sus.

 

Căci, întunecata frunte a tristei Românimi

Își deapănă-ncrețirea gândind că n-o să vii…

Și norii furtunii pe chipu-i se-agață,

Pictând în priviri o mare de lacrimi…

 

 

Azi trist ă  îmi cântă pana-ntre deget….

Cu nota-ncerneală vibrând în cuvânt.

Dacă în lume aș  fi  un ochi de țărână

La mormântul tău, aș alege să plâng…

Adio!!!!

Crina Popescu

In memoriam Adrian Păunescu

Schimbi cerul cu pămîntul

Şi laşi să  curgă lacrimi

Asupra trupu-i rece,

Ce azi în nefiinţă trece.

 

Te înalţi la  ceruri,

Şi-acolo întîlneşti

Toţi oamneii de suflet,

Pe  toţi care-i iubeşti.

 

Dai mîna cu Vieru, prieten devotat,

Vă aşezaţi alături să staţi un pic la  sfat.

Demult nu vă  văzură-ţi , aveţi ce împărţi,

Durere nu mai este, acum puteţi zîmbi.

 

Acolo sus, vedeţi voi,  unirea celor două

Surori fară de mamă, atît de  drage  vouă.

Ne părăseşti Maestre, preferi să pleci pe  veci

Acum şi-ntotdeauna  de sus o să ne  judeci.

 

Nu-ţi spun adio, de fapt nici n-ai murit,

Cum poţi muri cînd eşti de  toţi iubit.

Ai fost hulit  de mulţi, dar toţi  te-au  preamărit

Nu punem Punct aici, nu a luat sfîrşit…

 

La revedere Adriane! Prefer aşa să-ţi spun

Iar lacrimile pe faţă  încet, încet se-adun.

Ne laşi adîncă rană şi pleci, nimic nu spui

Suntem orfani de  tată, suntem a nimănui…

Seminarul municipal „Rolul consiliilor în implicarea tinerilor la rezolvarea problemelor comunitare”

Miercuri, 3 noiembrie, în Sala de şedinţe a Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport (DGETS) a Consiliului municipal Chişinău, a avut loc seminarul consultativ-instructiv pentru directorii adjuncţi pentru educaţie din liceele municipale şi preşedinţii consiliilor şcolare. Seminarul a fost organizat de Centru Adolescenţilor (CA) al DGETS a mun. Chişinău, în parteneriat cu Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor din mun. Chişinău (CLCT). Genericul acestuia a fost: „Rolul consiliilor în implicarea tinerilor la rezolvarea problemelor comunitare”.
La eveniment, pe lîngă directorii adjuncţi din instituţii, preşedinţii consiliilor locale şi membrii CLCT, a fost prezent un reprezentant al Ministerului Tineretului şi Sportului, Eugeniu Spătaru – şef adjunct al Direcţiei Programe de Tineret.
Moderatorul seminarului a fost şefa CA, Valentina Sandu, care a venit cu un cuvînt introductiv, îndemnînd pedagogii prezenţi în sală să fie deschişi spre instituirea unui parteneriat transparent şi echitabil cu elevii (în deosebi cu consiliile locale de elevi). La acest capitol s-a pronunţat şi Eugen  Spătaru, asigurîndu-ne că ministerul este totalmente disponibil pentru colaborare şi conlucrare, deşi mecanismele acestei conlucrări nu sunt încă definite. Noi sperăm ca acestea să nu rămînă doar la nivel de bune intenţii.
Dintre participanţi, prima şi-a expus discursul primarul CLCT, Cristina Jandîc. După ce a făcut o prezentare succintă a activităţilor consiliului, reliefînd importanţa acestuia pentru animarea masei de tineret, a oferit cuvîntul secretarului general al CLCT şi preşedinţilor de comisie (sau vicepreşedintelui, în cazul comisiei Mass-Media şi Relaţii cu Publicul), pentru a crea o imagine mai clară şi mai detaliată asupra activităţii noastre în fiecare domeniu în parte: de la educaţie şi cultură, la asistenţă socială, protejarea drepturilor copilului şi elementele media.
La cea de-a doua etapă, preşedinţii unor consilii liceale (de la L.T. „Vasile Vasilache”, „Mihai Viteazul”, „Gheorghe Asachi” şi altele) au prezentat experinţa lor în ce priveşte încadrarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor, în viaţa socio-culturală a instituţiei de învăţămînt şi, nu în ultimul rînd, în promovarea democraţiei şi deprinderea responsabilităţilor civice. În toate aceste sfere de activitate, locul consiliilor reprezentative a elevilor este unul crucial. Anume aceste structuri sunt cele care generează idei, sau le „raculează” de la colegi, „dîndu-le viaţă”. Ei sunt cei care organizează evenimentele, motivînd şi pe alţii să participe. „Mettre la main à la pâte”(a pune mîna în aluat), zice un proverb francez. Şi acesta ar putea fi moto-ul oricărui consiliul liceal, căci anume prin exemplu propriu, prin implicare nemijlocită şi activitate concretă, aceste formaţiuni provoacă tinerii să-i urmeze!
Spre final, părerea şi poziţia lor, şi-au expus-o directorii adjuncţi pentru educaţie şi psihologii şcolari prezenţi. Pentru ei, seminarul a fost o oportunitate de a ridica probleme şi întrebări mai vechi, ca: pasivitatea tineretului, lipsa de iniţiativă, lipsa de atenţie şi susţinere din partea administraţiilor (şcolare sau publice).
Dorinţa unanimă a tuturor a fost ca acel entuziasm manifestat în sala de şedinţe a DGETS, să se răspîndească, în valuri, în toate instituţiile din municipiu, iar intenţia de creare a parteneriatelor cu autorităţile publice locale şi centrale să aibă răsunetul corespunzător. În acest scop, la sfîrşitul agendei, a fost dat citirii un demers către primărie şi minister, cu cerința de a satisface necesitatea de co-management dintre organizaţiile de tineret şi autorităţi, pentru că doar împreună se poate clădi un edificiu trainic, o societate prosperă şi unită, în care viitorul se construieşte astăzi!

Declaraţie

cu privire la rolul Consiliului Local  al Copiilor şi Tinerilor în

promovarea bunelor practici de implicare a tinerilor

la rezolvarea problemelor comunitare

Consiliul Copiilor şi Tinerilor din municipiul Chişinău (CLCT) ţine să amintească importanţa implicării tinerilor în făurirea unei societăţi prospere, cu valori şi principii sănătoase. În acest scop cerem reglementarea unui mecanism clar de interacţiune între autorităţile publice locale şi tineretul din municipiu, al cărui portavoce este CLCT. Este necesară realizarea unui suport trainic, pe care să se construiască relaţia de co-management dintre aceste două structuri şi, desigur, susţinerea şi dezvoltarea acestor repere cu acţiuni concrete şi consecvente.

Suntem ferm convinşi, că anume de cooperarea transparentă dintre organizaţiile/asociaţiile obşteşti de tineret şi administraţia publică locală depinde durabilitatea şi sustenabilitatea tuturor politicilor de tineret, a proiectelor şi programelor dedicate tinerilor.

În contextul dat, Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor din municipiul Chişinău cere:

∙ aprobarea participării reprezentantului/grupului reprezentant al CLCT la şedinţele plenare ale Consiliului administraţiei publice locale şi delegarea unui reprezentant al autorităţilor publice locale la şedinţele CLCT;

∙ punerea în aplicare a mecanismelor participării tinerilor la procesul de luare a deciziilor în cadrul municipiului;

∙ elaborarea şi implimentarea unor politici de tineret adecvate, implicarea activă a tinerilor în domeniul social, cultural şi economic;

∙  acordarea atenţiei şi susţinerii cuvenite acţiunilor organizate de către CLCT;

∙ alocarea resurselor financiare corespunzătoare, pentru desfăşurarea cu succes a activităţii CLCT şi implimentarea proiectelor sale de tineret.

Chemăm, deci, organele de conducere locale la acest parteneriat constructiv şi productiv, pentru a asigura continuitatea naturală a generaţiilor şi a valorifica potenţialul enorm: civic, artistic, intelectual, pe care îl are societatea, în chipul tinerilor săi cetăţeni. CLCT îşi exprimă deplina încredere în autorităţile publice locale, care au datoria şi responsabilitatea de a susţine tineretul în iniţiativele sale civice.

Cu consideraţie tinerii Consiliului Local al Copiilor şi Tinerilor din mun. Chişinău

(semnăturile se ataşează)