Program de susținere a inițiativelor GOTV realizate de tineri

Institutul Național Democratic Reprezentanța în Moldova (NDI) anunță concursul de selectare a participanților pentru proiectul „Tu votezi”. Programul are drept scop creșterea participării tinerilor la votare în cadrul alegerile locale.

Participanți:

Tineri de la 18 la 25 de ani. (Cei care au puțină experiență în astfel de activități sunt încurajați să participe)

Limba de instruire va fi româna; de comunicare româna și rusa; formularul de aplicare poate fi completat și în limba rusă.

Descrierea programului:

  • Vei crea una din cele 10 campanii diferite, cu slogane, mesaje și materiale realizate pentru un raion anume.
  • Vei fi instruit despre cele mai bune strategii și practici de chemare a tinerilor la vot.
  • Vei participa la laboratoare de creativitate.
  • Vei merge în regiuni, vor face activități și vor interacționa cu tinerii de acolo.

 

Termenul-limită: 10 martie ora 17.00.

Pentru a putea participa, completați formularul online care îl găsiți pe site-ul www.tuvotezi.md, începând cu data de 23 februarie.

 

Reclame

La o „Ciuleandră” cu dans de viitor

Pentru Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu” luna februarie  l-a încoronat  Stăpânul Sărbătorilor pentru care cei cei slujesc altarul înțelepciunii, petrec cele mai dragi clipe  din viața de liceu!

Așa precum astăzi, 16 februarie 2011, rebreeni  au fost gazdele Seminarului Municipal al Diriginților, care au menirea de a însufleți în cugetul elevilor  drumul spre Orientarea profesională!

Circa 70 de reprezentanți pedagogici din cadrul Intituțiilor Preuniversitare din Chișinău au pășit pragul liceului Liviu Rebreanu, gustând din cuvântul, dansul și muzica rebreeană!Scopul seminarului fiind  de altfel, testarea și promovarea  interesului elevilor față de perspectiva vieții profesionale!

La acest capitol, putem afirma pe bună dreptate că elevii au dovedit cu certitudine  dragostea de cunoaștere și interpretare a începutului vieții profesionale! Ziua de școală  a demarat în mod și atitudine diferită pentru rebreeni, astfel încât împreună cu dirgintele clasei au reușit să contruiască poteca ideatică asupra viitorului practic!

Sub criteriul unei formulări cu referință la intenția și seriozitatea convingerii față de înțelegerea unei profesii pe care tinerii sunt demni să o urmeze, diriginții de clasă au apelat la metode distinctive și plauzibile care au atras maxima atenție elevilor  cât și a asistenților meniți să supravegheze demarerea orelor… Micuții rebreeni,cei din blocul mic, s-au bucurat de prezența interpretei Geta Burlacu, tranformând  ora de clasă într-un feeric spectacol al utilului cu plăcutul.Cântăreața mărturisind că a ține în mână o profesie mărturișește că inima trebuie să fie cea care merită să decidă și că în viață alegem ceea ce iubim să înfăptuim în faptă!

De asemenea, sărbătoarea a reușit să nască ecoul talentelor rebreene, care demne de meseria cu care le-a înzestrat natura, vor reuși să se bucure de profesia predestinată din ceruri. Cu această ocazie,  Gazda Seminarului a însoțit oaspeții în Galeria Talentelor , unde au putut fi admirate stațiile Artei Frumosului.

Arta Teatrală și-a lărgit orizontul culorilor de-a lungul murilor, care împânziți de picturile elevilor  au creat un adevărat  concert al culorilor în priviri!

Oaspeții din Casa lui Liviu Rebreanu au avut prilejul de a prinde ușor, aripile de vers, ce zburau ca păsările creației din inima tinerelor condeiere din clasa a XII-a, Găină Alina și Crina Popescu. Citind poezia dedicată părinților ,,Două făclii ard în amurg,, , tânăra poetesă, Crina Popescu, mărturișește: ,,Pe lângă meseriile ce le stăpânim în palme, fiind de altfel o necesitate și o armă de a fi în luptă cu foamea și setea timpului crud de astăzi,  noi, oamenii, ducem în suflet și meseria care nu cere recompensă, dar trudită cu munca iubirii, respectului, dragostei, rămâne a fi cea de a ne iubi Părinții… ,,

Arta Muzicală a parfumat aerul cu dulcele note de vioară și cobză a părinților elevilor rebreeni, care împeună cu copii lor au transformat ziua de seminar, într-o casă a muzicii. Și, bineânțeles, Arta Dansului. La acest capitol, rebreenii au dovedit încă odată, că  ,,Ciuleandra,, lui Liviu Rebreanu  este icoana care comunică ochilor omenești prin sărutarea pământului în pași de dans și horă, reamintind că dansurile populare rămân tezaurul de preț al neamului românesc, timpul neavând mâini pentru a-l răpi în trecere și uitare!

Astfel, Casa Mare a lui Liviu Rebreanu și-a strâns între Murii Înțelepciunii clipe fără uitare!Împreună cu oaspeții prezenți, Ziua Seminarului a devenit pentru elevii rebreeni un templu al meditațiilor care-i va face să îngenuncheze cu profundă atenție și devotament sufletesc față de răscrucea vieții ce-i îndeamnă să aleagă potecile vieții profesionale!

Crina Popescu.

Proiectul educaţional „Schimb de experienţe între liceele capitalei” a demarat

Astăzi, 14 februarie în 22 de instituţii preuniversitare din municipiul Chişinău a demarat Proiectul educaţional „Schimb de experienţă între liceele capitalei”.

Acest proiect este organizat în exclusivitate al treilea an consecutiv de către Centrul Adolescenţilor al DGETS mun. Chişinău şi Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor din Chişinău şi are ca scop aprofundarea cooperării tinerilor în contextul anului internaţional al tineretului între liceele capitalei.

În cadrul acestui proiect se preconizează numeroase activităţi extraşcolare la nivel local în licee precum şi dezbatere publică în incinta cabinetului metodic al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău cu genericul „Simboluri tinereşti – un moft contagios sau un mod individual de exprimare” cu începere de la ora 15.00.

Impresiile participanţilor vor apărea curând pe blog.

Strategii educaţionale de succes. Abordări internaţionale – Scoţia, SUA, Finlanda. Iaşi 10 februarie 2011 LIVE text

În deschidere, dna Liliana Romaniuc, Inspector general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, a salutat participanţii în cadrul conferinţei internaţionale „Strategii educaţionale de succes. Abordări internaţionale – Scoţia, SUA, Finlanda, un eveniment organizat în exclusivitate de ISJ Iaşi, dna Romaniuc a evidenţiat că Şcoala modernă trebuie să se conducă după dezideratul INFORMARE-FORMARE-TRANSFORARE.

Dna inspector general a prezentat oaspeţii de onoare şi vorbitorii din cadrul sesiunii:

1. Dr. Carol Santa – director educaţional în cadrul Academiei din Montana pentru copii social vulnerabili (SUA). Autor de numeroase publicaţii specifice în domeniul managementului educaţional.

2. Dr. Graham Norris – Asistent superior în cadrul Inspectoratului Regal regional din Scoţia. Înainte de a ocupa poziţia sa curentă a fost director a 2 instituţii preuniversitare din Scoţia şi Anglia, capătând experienţă din ambele sisteme educaţionale. Autor de umeroase articole ştiinţifice privind modernizarea sistemului educaţional.

3. Dr. Jukka Kangaslahti – manager de proiect pentru Dezvoltare Strategică în domeniul Educaţiei în oraşul Turku, Finlanda. Doctor în domeniul Managementului Strategic educaţional, licenţiat în educaţia interculturală. Autor de numeroase articole ştiinţifice în domeniul planificării strateice a unui management educaţional de succes.

În continuare pr. lect. dr. Dan Sandu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi a transmis mesajul de binecuvântare al Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, ca delegat al acestuia, în care a evidenţiat importanţa întâlnirii şi a temelor abordate. „Educaţia îşi propune desăvârşirea personalităţii umane. Aceasta însă nu se poate realiza decât printr-o continuă (auto)formare a celui educat, dar şi a celui care educă. Nu suntem depozitarii cunoaşterii absolute şi, de aceea, în virtutea acestei paradigme, profesorul/mentorul, format el însuşi pentru a forma, trebuie să fie într-o permanentă evoluţie profesională. Formarea profesională continuă este, mai apoi, şi acumulare şi restructurare-reorganizare a conţinuturilor şi învăţare şi dezvăţare. Este absolut necesară, ea completând formarea iniţială şi resemnificând-o, acolo unde este cazul”, a spus lect. dr. Bogdan Neculau de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii „Al. I. Cuza” (UAIC) din Iaşi şi inspector management educaţional al Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi.

Călătoria spre Excelenţă

Am participat la o conferinţă internaţională pe teme de educaţie la Iaşi, care a fost organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean în perioada 10-11 februarie 2011 la Colegiul National. Manifestarea a fost realizată în colaborare cu cei de la Consiliul Britanic şi a fost intitulată „Strategii educaţionale de succes. Abordări internaţionale: Scoţia, Statele Unite ale Americii şi Finlanda”. Pentru a comunica despre sistemele de învăţămînt proprii au fost invitaţi lectorii Carol Santa, de la Montana Academy din SUA, Graham Norris din Scoţia şi Jukka Kangaslahti din Finlanda, care au susţinut cîte două prelegeri, urmate de sesiuni de întrebări şi răspunsuri. Participanţii, reprezentanti ai Ministerului Educaţiei din România, inspectori din judeţele limitrofe, reprezentanţi ai universităţilor ieşene, inspectori/directori din Republica Moldova, directori ai unităţilor şcolare ieşene au avut ocazia să participe la acest eveniment educaţional de anvergura, organizat la nivelul judeţului Iaşi, eveniment care a abordat o tematică de interes maxim pentru învatamântul preuniversitar.

Din prezentările celor trei lectori invitaţi din fiecare din cele trei ţări, referitoare la sistemul educational propriu, am încercat să luăm parţile bune, care pot fi aplicate şi la sistemul de învaţămînt din Republica Moldova.

În Scoţia, spune Graham Norris, inspector general-adjunct, inspecţia şcolară este realizată cu scopul îmbunătăţirii procesului educaţional. Îmbunătăţirea în educaţie vine prin autoevaluarea continuă care se realizează în dialog cu inspecţia şcolară. Şcoala are un sistem de autoevaluare propiu. De fapt, şcoala spune echipei de inspecţie cum se îmbogăţeşte procesul educativ iar inspecţia planifică inspectarea pentru a vedea îmbunătăţirea. Acest mod de inspectare este, de fapt, un parteneriat, fiindcă în el sînt implicţi direct atît inspectorii cît şi cadrele didactice, părinţii şi elevii din istituţia evaluată. În perioada preevaluării toate părţile implicate în procesul educaţiei primesc chestionare pe care le completează şi rezultatele lor sînt prezentate public. În Scoţia activează 100 de inspectori generali şi 500 de inspectori formatori. Activitatea lor este transparentă, deschisă şi înţeleasă. Faptul că majoritatea inspectorilor din Scoţia au fost directori de şcoală care sînt angajaţi prin concurs de către Magestatea Regală, vorbeşte despre importanţa acestei funcţii. Şi ce este foarte important în procesul de evaluare a instituţiilor de învăţămînt, şcolile nu se compară la acealşi nivel, ţinîndu-se cont de contextul în care activează.

Pedagogul în şcoala scoţiană îi deschide drumul elevului şi nu îi predă materia. El trăieşte împreună cu elevul, îl pregăteşte pentru viitor. Schimbarea spre bine în educaţie, a mai numit-o dl Graham Norris, “Călătoria spre Excelenţă”, vine numai cînd profesorul este încurajat, susţinut, motivat să-şi creeze propriile materiale de predare/ învăţare/evaluare, să aibă o viziune proprie a învăţării. Şi, fiind profesor de muzică, dlui a menţionat că poţi preda cu succes orice, dacă o faci prin intermediul muzicii.

Carol Santa, de la Montana Academy din SUA a comunicat despre problemele din sistemul educaţional: 8 milioane de elevi de vîrstă gimnazială au probleme cu cititul, 30% din elevi nu termină şcoala, 3000 elevi abandonează şcoala în fiecare zi. De aceea, dna Carol Santa, propune soluţii concrete de ameliorare a problemelor: dezvoltarea continuă profesională a cadrelor didactice; să-i învăţămă pe elevi ce să ia de la lecţii; profesorul să-şi schimbe modul de gîndire în predare şi că cele mai bune idei sînt în cantina şcolii. Profesorul trebuie să comunice la începutul lecţiei ce vrea să înţeleagă elevul. Comunicarea trebuie să fie empatică, elevul să fie metacognitiv (să ştie, să înţeleagă ceea ce citeşte, învaţă). Şi, desigur, a enumerat paşii concreţi prin care profesorul îl ajută pe elev să înveţe, să se implice activ la lecţie. A impresionat expunerea metodelor de lucru cu vocabularul în procesul de asimilare a noţiunilor noi.

Ziua a doua a conferinţei a fost deschisă cu impresionantul discurs al lui Daniel Vodă, elev în clasa a XII-a la LT “Mihai Viteazul” din mun. Chişinău. Ce aşteaptă elevul de la şcoală: problema abordată cu succes de vorbitor, dar şi reluată de antivorbitori.

In Finlanda, a menţionat  profesorul Jukka Kangaslahti , se pune mare accent pe egalitatea de şanse acordată tuturor copiilor, în ceea ce priveşte educaţia, indiferent de mediile din care provin. Fiecare persoană îndeosebi copilul este important. Pe dl pofesor îl preocupă întrebări de felul: Ce anume vrea să înveţe copilul? Ce se întîmplă în minţile oamenilor? De ce avem nevoie mai mult în sistem: de colaborare sau de control? Este sigur de faptul că cultura, contextul influenţează procesul educaţional: “Dacă un bărbat ar sta o oră lîngă o fată frumoasă i s-ar părea că a tecut un minut, iar dacă va sta pe o sobă fierbinte, un minut i s-ar părea o oră. Aceasta este legea relativităţii”. Contextul contează în procesul educaţional, iar fiecare ţară, fiecare oraş, fiecare şcoală are contexte diferite. Aceasta ar trebui să ştie inspectorul şcolar.

O altă idee formidabilă prezentată de Jukka Kangaslahti este că oamenilor le este frică să facă greşeli. Dar, spune dumnealui, s-a demonstrat că inovaţia vine în rezultatul mai multor greşeli. Deci a face greşeli nu trebuie să se considere o eroare în procesul educaţional. Desigur, în acest proces trebuie să se respecte legea. Directorul este acela care monitorizează procesul de respectare a legii. Dar sînt multe lucruri care se pot face fără a cere permisiunea cuiva.

Mintea umană este aceeaşi de multă vreme, dar ce se întîmplă în ea este schimbat. Misiunea pedagogului este să aibă o viziune de ansamblu şi să pregătească copiii pentru un viitor încă necunoscut. Deci pedagogul trebuie să înceapă o revoluţie prietenoasă în educaţie şi să se întrebe de ce se află în faţa copilului. De fapt, în procesul educaţional este important profesorul, care vine să slujească elevul. Directorul, administraţia trebuie să susţină profesorii, ca dînşii să-şi facă meseria bine. În şcoală trebuie să se găsească activităţi pentru elevi prin care s-ar pune în mişcare nu numai creierul, dar şi mîinile, picioarele, ochii etc., fiindcă numai astfel elevul va avea mai multe şanse de a-şi alege profesia mai reuşit. Profesorul trebuie să-şi dozeze astfel materia predată, încît să poată să fie învăţată de elevi. S-a constatat că dacă predai mai puţin mai mult este învăţat. De aceea profesorului trebuie să i se dea independenţa de a preda, căci numai el e în stare să constate, să dozeze materia predată în conformitate de nivelul clasei, elevului.

Învăţămîntul în Finlanda este considerat de Jukka Kangaslahti eficient, deşi aici nu există inspecţie şcolară. Lipsa acestei instanţe este motivată prin faptul că la facultăţile cu porofil pedagogic nu nimeresc oameni întîmplători: din 100 de studenţi absolvenţi ai facultăţilor de învăţămînt cel mult 10 pot ocupa funcţia de profesor, care trebuie să aibă abilităţi de comunicare, să fie împătimit de această profesie şi să fie interesant la lecţii. Este într-adevăr profesorul pe care îl aşteaptă elevul: cu performanţă şi eficienţă în educaţie. Fiecare şcoală în Finlanda are autonomie de cooperare, cirriculum la decizia şcolii. Condiţiile excelente pentru activitatea educaţională sînt create de stat atît pentru profesori cît şi pentru elevi: dotarea cabinetelor de lucru cu material didactic, asigurarea gratuită a elevilor şi profesorilor cu manuale şi rechiuzite şcolare, alimentaţia obligatorie a celor implicaţi în educaţie.

Domnul profesor Jukka Kangaslahti se întreabă, “Cine sînt eu să-i spun profesorului că nu e bun manualul pe care îl foloseşte?”. Profesorul ia decizii în procesul de lucru: alegerea manualului, a modalităţilor de evaluare, alegerea conţinuturilor şi a metodelor de predare, căci cine dacă nu el simte şi cunoaşte contextul educaţional mai bine.

Desigur, responsabilitatea în procesul educaţiei nu este doar a profesorului dar, în primul rînd, al statului, căci s-a demonstrat că dacă se investeşte în educaţie, calitatea economiei este în creştere.

Dersigur, că nu e posibil să copiem modele educaţionale, dar să împărtăşim bunele practici ale colegilor noştri din alte sisteme educaţionale este doar în beneficiul nostru. Revoluţia educaţională în ţara noastră trebuie să fie în permanenţă, dar ea trebuie să fie “prietenoasă”. Tendinţa spre schimbare este o necesitate şi noi trebuie să activăm în conformitate cu circumstanţele locale, căci numai contextul determină nevoile educaţionale.

Au fost puse numeroase întrebări din partea participanţilor la conferinţă dlor prezentatori din SUA, Scoţia şi Finlanda. Dintre cele mai importante au fost: Cîte ore pe săptămînă au cadrele didactice? Ce procent aparţine în procesul de predare Curriculum la decizia şcolii? Cum îi faceţi pe elevi să nu devină doar consumatori?  Cît costă masa de prînz şi cine plăteşte ? Răspunsurile au fost din partea tuturor şi vă asigur că ne-au pus pe gînduri, atît pe cei din Republica Moldova cît şi pe cei din România.

În cadrul conferinţei a luat cuvîntul şi dna Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, director general al DGETS mun. Chişinău, care a menţionat despre importanţa acestui forum pentru participanţii din Chişinău şi a mulţumit Inpectoratului Şcolar Judeţean Iaşi pentru invitaţie şi colaborare, fiind convinsă că studierea mai multor experienţe în educaţie sînt necesare pentru schimbare.

A încheiat conferinţa dna Liliana Romaniuc, inspector general judeţena Iaşi, care a demonstrat abilităţi oratorice bilingve (româno-engleze) pe parcursul desfăşurării acestui forum. Dumneaei ne-a mărturisit că şi-a dorit să ne scoată din spaţiul şcolii, ca să facem altceva decît ne-am obişnuit. Foarte concis şi clar a enumerat toate ideile centrale din cadrul conferinţei :

–          Fiecare copil este important şi preţios;

–          Educaţia ca proces presupune: informatre, formare şi transformare;

–     Sistemele educaţionale sînt aproape la fel, contextele sînt diferite;

–          Nimeni nu-ţi dă cheile pentru a realiza ceva concret;

–          Fiecare persoană este creatoare de soluţii;

–          Trăim într-o cultură dominată de negativism şi trebuie să gîndim pozitiv;

–          Este bine să avem un scop comun, valori comune;

–          Autoevaluarea la nivel de instituţie aduce încrederea;

–          Evaluarea externă trebuie să constate ce s-a îmbunătăţit şi să un descurageze;

–          Fiecare persoană trebuie să se dezvolte permanent;

–          Şcoala trebuie să fie prietenoasă pentru fiecare copil (idee venită din R. Moldova);

–          Implementarea strategiei KRIS – să citim pentru a înţelege, a evalua;

–          Nu există insuccesul în educaţie. Eşecul nu există acolo unde este copilul;

–          Noi sîntem naţiunea care ne lăudăm că am supraveţuit;

–          Să începem să gîndim la o revoluţie prietenoasă în educaţie;

–          Fiecare persoană matură din societate are copii: motiv care i-ar determina să îmbunătăţească sistemul educativ;

–          Călătoria spre Excelenţă: abordare internaţională:

Am venit acasă cu impesii extraordinare de la această conferinţă. Experienţa avansată în educaţie a acestor trei ţări ne-a motivat să vrem schimbarea. Sînt sigură că managerii participanţi la această conferinţă din liceele “Gaudeamus”, “Mihai Viteaziul”, „Costache Negruzzi”, “Prometeu-Prim”, colaboratorii DGETS şi chiar elevul Daniel Vădă, nu-şi vor găsi liniştea un timp. Vor promova shimbarea, care  ştim noi că începe cu fiecare din noi.

Elena Cernei

şef de secţe formare continuă şi atestare

DGETS mun. Chişinău

Vă invităm să urmăriţi un material video realizat de postul de televiziune Iaşi TV Life.

Ani de clipe și memorii

,,Ani de clipe și memorii,,

În ziua de  Vineri, a lui 4 februarie 2011, Liceul  ,,Liviu Rebreanu,, și-a chemat  discipolii acasă. Elevii de ieri, elevii de astăzi, profesori, părinți… aceștia au fost personajele principale  care au scris pe pagini de  amintire, unul din cele mai  dragi evenimente din viața  Școlii:Întânirea cu Absolvenții!

A devenit tradiție dorința ca la început de făurar, casa lui ,,Liviu Rebreanu,, să-șiadune  copii acasă. O familie care și-a crescut, și-a educat copii făurindu-le poteca vieții, nu are decât să-și țină discipolii aproape ….

Deaceea, în casa Mare a liceului Teoretic Liviu Rebreanu , Lângă icoana cea cu busuioc,un colectiv de dascăl onești, aduc lumina din vârful ierbii prin ale căror  fire coboară Blagoslovenia lui Dumnezeu.

Prețul Biletului de Intrare: Un zâmbet și o vorbă bună, pentru fiecare….

Cu acest parfum de sărbătoare a fost deschisă Ziua Aducerilor Aminte.  Chiar dacă pe mulți vremea i-au îndepărtat de anii de școală, în perindări de clipe li s-a prins firea,  le-au crescut aripi, sunt mamă,tată, au devenit părinți. Însă, drumul spre școală nu au uitat! De parcă școala ar avea glas și i-ar chema în fiece zi:

Şi Clopoţelul freamătă în şoaptă

C-un strigăt de ecou tăcut

De parcă v-ar chema în clasă

Şi a-ţi începe noul curs!

 

Vă cântă-n inimă şi glasul

Al primei dragi învăţătoare,

De parcă azi ca prima dată

Păşiţi smeriţi din nou la Şcoală!

Astfel, timpul a înghețat în clepsidra scurgerii vremii, și rebreenii  au cules din memorie, dulcea amintire a vieții de școlar. Sărbătoarea a reunit generațiile, astfel încât măsura artistică a fost completată  de muzică, dansuri prezentate de către Absolvenții de Ieri și cei de azi.

Emoțiile umezise malurile unui tărâm plin de amintiri, în care care profesorii își simțeau bucuria și împlinirea unui părinte al școlii care își vede într-un final, Semințiile Tinereții încolțite pe făgașul Maturității. Căci:

Ce-i școala fără profesor

Un câmp uscat și fără flori?

O casă fără de părinți

Cu ochii triști…cu ochii triști?

 

Ce-i școala fără munca lor?

Ce-nalță scări în vieți mai noi

Ce naște raze  în ecou

Spre viitor…spre viitor…

 

Ce este cartea fără ei,

Străină-n  palmă de elev?

O piatră cu deschisu-i piept

Ce-și cântă-n file triste vieți?

 

Ce suntem noi fără de ei?

Elevi mai noi, elevi mai vechi

Un dans de voci ce strigă-n cor

Dragi Profesori…Dragi profesori…

.

De parcă  totul  pornea din glasul unei răsfoiri de carte cu povești, or, sărbătoarea din Casa lui Rebreanu a fost o Poveste vie:

A fost odată ca niciodată o împărăteasă care avea  multe fiice și mulți feciori  și care ajungând la maturitate se duceau în lumea mare.

Împărăteasa se numește Școala,  iar copii ei, suntem noi, elevii de azi și cei de ieri.

Parcurgând răzleții ani ai trecerii, Împărăteasa și-a Botezat Casa Științei cu numele de Liceu ,încâlzintu-și căminul cu flacăra spirituală a lui Liviu Rebreanu!

Astăzi, Împărăția sa  este vizitată zilnic de pașii elevilor care-i cinstesc regatul!

Astfel rebreenii ne-au convins că o istorie adevărată este rodul unei munci titanice pe care profesorul împreună cu armata sa de discipoli contribuie la valorificarea sa. Ca peste ani, această Biserică care botează cugetul fiecăruia cu cele mai feerice daruri  ale omenescului :Înțelepciunea și dragostea față de cunoaștere, să rămână pentru fiecare din noi castelul de liră și cuvânt unde copilăria și adolescența își găsesc odihna în neuitare.

Directorul Liceului D. Larisa Izvoreanu nu a ezitat să remarce că la sărbătoarea de astăzi ,,am devenit învingători în fața timpului, căci prin Aducerile Aminte, noi, am învins vremea trecerii…,,

Căci, toate trec, orice final este urmat de un început. Sfârșit nu există, ci doar despărțirea ne face să înțelegem frumusețea și rolul anilor de școală. Pentru  fiecare din noi, școala rămâne cartea vie pe care sufletul o răsfoiește în fiecare zi.Pentru ca să rămână mereu deschisă, Ea nu trebuie uitată niciodată!

C-am fost elevi și astăzi nu mai suntem…

Că școala ne-a fost casă  și destin

Că am întins în pași altarul de știință

Azi toate-n minte ni se-adună lin.

 

Căci, tot în lume, până și amurgul

Își lasă fruntea peste-adoua zi…

Când viața noastră este ochi de clipă

Ce-adoarme în trecut, cu vis de-amintiri!

Crina Popescu