Raport de activitate 2007-2008

Raport de activitate al Centrului Adolescenţilor
pentru perioada septembrie – mai,
anul de studii 2007 – 2008
Scopul Centrului Adolescenţilor este facilitarea dezvoltării personale şi adolescenţilor, ajutorarea acestora în vederea realizării propriului potenţial şi în special obţinerea de cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini necesare pentru integrarea socio – profesională.
Centrului Adolescenţilor a activat în mai multe direcţii, avînd următoarele obiective:
1. Identificarea, mediatizarea şi găsirea de soluţii în probleme cu care se confruntă adolescenţii.
2. Identificarea de resurse şi realizarea de programe în care adolescenţii să fie implicaţi astfel încît gradul lor de participare la eliminarea problemelor cu care se confruntă să fie maxim.
3. Crearea de condiţii pentru antrenarea adolescenţilor în activităţi social – utile, dezvoltarea spiritului creator al tinerilor.
Realizarea acestor obiective au fost posibile prin următoarele genuri de activităţi:
1.1 Masă rotundă la subiectul „Viaţa în doi” desfăşurată în 7 reprize pentru un contingent de peste 200 de adolescenţi ai diferitor licee şi colegii municipale.
Scopul acestei activităţi consta în promovarea valorilor vieţii în familie, avînd ca obiective următoarele:
– să conştientizeze funcţiile familiei şi rolul ei în societate;
– să analizeze obstacolele în crearea lăcaşului familiei;
– să determine caile de depăşire a dificultăţilor în familie;
– să identifice avantajele şi dezavantajele concubinajului;
– să elaboreze recomandări ce duc la menţinerea vieţii în cuplu.
Aceste obiective au fost realizate prin prisma următoarelor tehnici: brainstorming, chestionare, lucrul în echipe, problematizare etc.
Activitatea a fost încheiată cu un apel al adolescenţilor către semeni şi societate prin care ei au încercat să influenţeze opinia publică în promovarea valorilor moral – etice în familie.
1.2 . Trayning la tema „Riscant sau nu. Mituri şi realităţi despre HIV/SIDA”. La activitate au participat tineri de vîrste cuprinse între 16 – 18 ani.
Scopul propus a fost ca tinerii să conştientizeze pericolul infectării cu virusul HIV/SIDA. Obiectivele fiind următoarele:
– să examineze consecinţele în plan personal, interpersonal şi social în relaţiile sexuale timpurii;
– să manifeste responsabilitate în relaţiile interpersonale.
Realizarea obiectivelor a fost posibilă prin antrenarea adolescenţilor în activităţi participative, realizarea posterelor. Trayningul s-a finalizat cu debrifarea activităţilor în conlucrare cu expertul şi formatorul, care printr – un chestionar au evaluat cunoştinţele adolescenţilor vis – a – vis de problema discutată.
1.3. În luna februarie a fost lansat „Clubul dezbaterilor”, la şedinţele lunare ale căruia au fost invitaţi adolescenţi din instituţiile de învăţămînt preuniversitar, inclusiv colegiile şi şcolile profesionale din municipiu. La şedinţele clubului au fost discutate următoarele teme: „Părinţii şi copii – două generaţii cu viziuni diferite”, „Avantajele şi provocările integrării europene”, „A iubi înseamnă a dărui sau a cere? ”, „Ce este mai de preţ credinţa sau banii?”, „Vulgaritatea – modul de a te afirma sau lipsa de cultură?”.
Obiectivele dezbaterilor au fost orientate spre formarea deprinderii în exprimarea liberă a propriei opiniei, argumentarea poziţiei şi deciziei luate, demonstrarea deprinderii de cooperare în grup, rezolvarea prin negociere a situaţiei de conflict, analiza şi selectarea critică a informaţiei, generarea ideilor în raport cu problemele discutate, analiza factorilor ce influenţează asupra dezvoltării comunităţii în care trăiesc, manifestarea respectului faţă de semeni şi cei din jur, dirijarea influenţelor negative şi pozitive şi promovarea valorilor moral – spirituale, etice şi estetice.
Realizarea acestor obiective a fost posibilă prin antrenarea adolescenţilor în activităţi participative, asocieri libere, tehnica de analiza SWOT, tabele, realizarea posterelor.
Fiecare dezbatere a fost finalizată cu o activitate specifică prin care se determină aşteptările şi concluziile participanţilor la tema discutată.

2.1. În realizarea acestui obiectiv, în ianuarie 2008, în cadrul DGETS şi – a reluat activitatea Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor, avînd la bază activităţii sale următoarele principii: transparenţă, oportunităţi egale, dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea participării tinerilor.
Activitatea CLCT a început cu participarea tinerilor consilieri la şedinţele operative pe lîngă Primarul general al municipiului Chişinău, la şedinţa Consiliului municipal şi la şedinţa Comisiei educaţie, asistenţă socială, cultură şi sport.
În luna martie consilierii au participat la Conferinţa ecologică a elevilor şi veteranilor din municipiu unde au lansat un apel către locuitorii Capitalei de a păstra curăţenia şi ordinea în oraşul natal. Astfel a fost lansat concursul „Oraşul meu – mîndria mea”.
În lunile martie – aprilie tinerii consilieri au participat la curăţarea zonei din preajma rîului Bîc şi la sădirea „Aleii Tinerilor” din preajma DGETS.
La 23 mai a fost organizat trayningul „Forme şi metode de participare a adolescenţilor în problemele comunitare”, la care au participat directorii adjuncţi pentru educaţie şi membrii CLCT. Obiectivele trayningului au fost:
– dezvoltarea responsabilităţii tinerilor faţă de angajamentele de tineri consilieri;
– promovarea spiritului de lucru în echipă;
– dezvoltarea aptitudinilor manageriale la adolescenţi.
Realizarea acestor obiective a fost posibilă prin antrenarea adolescenţilor în diverse activităţi: ateliere practice, utilizîndu – se metode şi procedee activ – participative, prezentarea informaţiei pe postere, activînd perechi, individual şi în echipe cooperante.
La finele trayningului s-au debrifat activităţile efectuate şi au fost evaluate rezultatele obţinute de către participanţi în conlucrare cu formatorul.

În aprilie a fost organizat în comun acord cu delegaţia Comisiei Europene, concursul republican intelectual la tema „TÎNĂR şi EUROPEAN” unde tinerii
şi – au testat cunoştinţele despre geografia, structura, istoria şi cultura uniunii europene.
După desfăşurarea celor trei etape în oraşul Chişinău, Bălţi, Cahul, a fost înmînat la 18.04.08 premiul mare – Trofeul „Europa” echipei cîştigătoare din liceul „Ion Creangă”.

În luna decembrie în ajunul sărbătorilor de iarnă a fost organizat Festivalul etniilor sub genericul: „Sărbători de iarnă – sărbători ce ne unesc”, festival ce a întrunit tineri de diferite etnii (ucraineni, bieloruşi, ruşi, germani, bulgari, polonezi, etc.) care s – au împărtăşit cu cele mai frumoase tradiţii de Crăciun şi Anul Nou a ţărilor pe care le – au reprezentat.

Centrul Adolescenţilor în colaborare cu CLCT au întreprins acţiuni de binefacere:
la 1 martie adolescenţii au vizitat două spitale pentru copii oferidu – le mărţişoare, iar către sfintele sărbători de Paşti au vizitat Spitalul nr. 3 de copii oferindu – le jucării şi dulciuri. La fel au vizitat Azilul de bătrîni dăruindu – le păscuţe, zîmbete şi voie bună.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s