Dialog cu tinerii

În data de 27 martie, în biblioteca Direcției Generale Educație Tineret și Sport a avut loc dialogul dintre tinerii activiști CLCT-iști și Tatiana Nagnibeda Tverdohleb- director general DGETS.  La discuție au participat și V.Cujba -director general adjunct al DGETS , cît și coordonatoarea consiliului V.Sandu- șefa Centrului Adolescenților.

În timpul mesei rotunde s-au abordat mai multe subiecte precum evenimentele din 7 aprilie 2009 , comemorarea victimelor, salubrizarea orașului și rolul tinerilor in societate.

Dna Tatiana Nagnibeda Tverdohleb a transmis mesajul de mulțumire a primarului Dorin Chirtoacă, tinerilor care s-au încadrat activ în salubrizarea spațiului de pe lîngă instituțiile de învățămînt din data de 23 martie.  CLCT-iștii  au fost însărcinați cu  misiunea de a informa tineretul despre un nou proiect ecologic  local  „Hai Chișinău”. Cei mai harnici vor fi premiaţi, în dependenţă de ingeniozitatea, munca şi dorinţa de a menţine oraşul mai curat. Drept dovadă, sunt acceptate poze,video care vor fi colectate de directorii pentru educaţie din instituţiile de învăţămînt.

Un alt proiect, pe ordinea de zi a  fost concursul de esee, versuri proprii şi  muzică patriotică  ” O țară nu se  naște din robi” organizat în memoria victimelor, dar și însuși evenimentelor din 7 aprilie. Trebuie de  menționat că acest an este numit  Anul Ion și Doina Aldea- Teodorovici. 

Tinerii joacă un rol important în societate, de aceea părerea lor contează. Anume aceasta a fost deviza dialogului, care s-a desfășurat într-o atmosferă plăcută, caldă , prietenoasa, dar și destul de productivă.

Această prezentare necesită JavaScript.

Bumbu Doina

Reclame

Dezbatere ” Politica şi etichitatea de gen”

Joi,17  noiembrie , în cabinetul metodic din incinta DGETS a avut loc deschiderea  clubului dezbaterilor  al Consiliului Local al Copiilor şi Tinerilor din mun. Chişinău, preşedintele căruia a fost aleasă Fală Irina.  Membrii clubului  au prezentat  o dezbatere -model  în format  Karl Popper la tema ” Politica şi etichitatea de gen” . Expertul in domeniu  şi moderatorul dezbaterii a fost  doctorul habilitat  în problemele  gender – dna Valentina  Bodrug-Lungu.  Dna Valentina a  iniţiat  consilierii  în problemele gender  şi de fapt  ce înseamnă  termenul „gender”

Echipa afirmătoare ,formată din membrii clubului dezbaterilor al Liceului de  pe  lîngă Academia de  Ştiinţe , care susţinea  că se respectă egalitatea de gen, avea  ca criteriu  ” Conştientizarea realităţii” ,  a adus următoarele argumente :

 1. Fetele sunt avantajate în  obţinerea  locului de de muncă
 2. Fetele se descurcă mai bine  pe  cont  propriu
 3. Băieţii depun efort,  iar fetele savurează.

Moţiunea echipei  negătoare, formată din membrii  CLCT,  care susţinea ca se respectă egalitatea de gen , era „pentru  o societate echitabilă, stabilă.  Argumentele  aduse  au fost:

 1. femeile sunt defavorizate financiar
 2. drepturile femeilor nerespectate
 3. în mod tradiţional, sunt preferaţi băieţii.

Echipele  au adus argumente  şi contraargumente, şi-au susţinut  punctul de vedere  şi au gasit punctele slabe în spusele  adversarilor.  Opinii , pareri, curiozitaţi  şi  glume. Anume în aşa atmosferă  a decurs  dezbaterea  model, iar timpul destinat a trecut  pe  neobservate.

Proiectul naţional antidrog din România „Împreună”

În perioada 5-11 septembrie , 4 delegaţi ai Consiliului Local al Copiilor şi Tnerilor din mun Chişinău, Zaborot Iuliana, Plucci Iulia, Russu Felicia şi Bumbu Doina, însoţiţi de Valentina Sandu, şef Centrul Adolescenţilor  din cadrul DGETS au  participat la   proiectul naţional antidrog  din România  „Impreună” la Eforie Sud, Constanţa.  Datorită parteneriatului cu Consiliul Judeţean al Elevilor din Iaşi, membrii CLCT au participat la faza natională a proiectului. În acest an, proiectul „Împreună” a întrunit următoarele regiuni ale României: Arad, Argeş, Bacău,Bihor, Brăila, Bucureşti,Cluj,Dolj,Gorj,Iaşi, Mureş, Olt, Sălaj, Suceava, Teleorman, Timiş, Tulcea şi Vrancea. Fetele din consiliu s-au integrat foarte repede  în noul  colectiv, participînd activ la  toate atelierele propuse, printre care se  numără: teatru,dans, antidrog, creativitate, comunicare, alpinism, fantezie, team building, orientare sportiva  şi  muzică.  Programul lejer dar destul de  interesant, a permis delegaţilor din Chişinău să se  bucure şi de  nisipul cald scăldat de valurile  mării. Prezentarea proiectelor fiecărei regiuni în parte, a dus la un schimb de experienţă atît pentru  ei , cît şi pentru CLCT-işti.  După 5 zile pline de activităţi, s-au  întors acasă  nu doar cu noii relaţii de prietenie dar  şi cu noi posibilităţi de  colaborare  cu  cei de peste Prut.

Această prezentare necesită JavaScript.

Seminarul municipal „Probleme şi necesităţi ale tinerilor jurnalişti din liceele municipiul Chişinău”: cooperarea între tineri trebuie să continuie, împreună suntem o forţă!

Organizatori ai Seminarului municipal „Probleme şi necesităţi ale tinerilor jurnalişti din municipiul Chişinău”

În data de 30 septembrie 2010 în incinta LT „Mihai Viteazul” a fost organizat seminarul municipal „Probleme şi necesităţi ale tinerilor jurnalişti din instituţiile de învăţământ preuniversitar din Chişinău”, care a reunit sub umbrela sa, reprezentanţi ai colegiilor de redacţie şi consiliilor şcolare din 25 de licee din capitală. Seminarul a fost organizat de către Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor din Chişinău (CLCT) în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău, Centrul tânărului jurnalist din Moldova şi Consiliul Naţional al Tinerilor din Moldova în cadrul Programului de Granturi Mici a Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova câştigat de comisia Mass-media şi relaţii cu publicul a CLCT. Ideia seminarului a luat viaţă, după o analiză profundă a sectorului JURNALISM ŞCOLAR în cadrul dezbaterilor, meselor rotunde ale Consiliului Local al Copiilor şi Tinerilor Chişinău şi Centrului Adolescenţilor al DGETS Chişinău şi constatarea faptului, că elevii din diferite instituţii şcolare întâmpină numeroase probleme în realizarea activităţii jurnalistice, probleme pe care le rezolvă bazându-se pe propria experienţă şi limitându-se la propria şcoală, necomunicând şi neinteracţionând cu alte instituţii preuniversitare. Astfel a fost primordial pentru CLCT Chişinău şi Centrul Adolescenţilor al DGETS mun. Chişinău reunirea delegaţilor din 25 de licee din toate sectoarele capitalei, pentru a dezbate în primul rând problema jurnalismului şcolar şi în al doilea rând oferirea posibilităţii de interacţiune a tinerilor cu colegii din alte licee pentru a realiza schimb de experienţă şi a încheia eventuale parteneriate de colaborare, astfel conturându-se următoarele aspecte ale seminarului:

Obiectivele de bază

 • Promovarea jurnalismului civic şi a tinerilor jurnalişti din mediul educaţional;
 • Oferirea unui training de Project Management pentru tineri jurnalişti pentru a găsi oportunităţi de finanţare alternative de instituţia din care vin;
 • Dezvoltarea  competențelor jurnalistice la tineri din instituţiile de învăţământ preuniversitar prin  abordarea, valorificarea, descoperirea şi interiorizarea unor conţinuturi inovative în  segmentul informaţional pentru tineret şi promovarea ziarelor locale cu conţinut educaţional sau extraşcolar;
 • Depistarea problemelor ţintă cu care se confruntă tinerii jurnalişti din liceele capitalei;

Obiectivele funcționale

 • Sensibilizarea administraţiei publice locale şi centrale privind necesitatea acută în elaborarea unei strategii naţionale unice în domeniul presei scrise în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitare;
 • Formarea atitudinală a tinerilor faţă de problemele din comunitate şi ilustrarea acestora în cadrul mijloacelor mass-media liceale, locale;
 • Încurajarea tinerilor în paşii spre exprimarea scrisă a propriilor opinii şi gânduri în abordarea diverselor probleme cu caracter social, cultural, educaţional în cadrul ziarelor, radiourilor şi bloggurilor şcolare.

Deschiderea seminarului municipal „Probleme şi necesităţi ale tinerilor jurnalişti din instituţiile preuniversitare din mun. Chişinău”

În discursul de deschidere a seminarului,  ministrul Tineretului şi Sportului, Ion Cebanu a menţionat importanţa inițiativelor civice din partea tinerilor şi a apreciat înalt organizarea seminarului în exclusivitate – mediului educațional, totodată menționând că ministerul pe care îl conduce va depune efortul cuvenit pentru a asigura tinerii cu mijloace financiare necesare aplicării în practică a acestor iniţiative, iar un exemplu concludent a servit seminarul de astăzi organizat în cadrul programului de Granturi Mici a ministerului, care a reunit tineri dornici să devină tineri jurnalişti a conchis ministrul, în final Ion Cebanu a urat participanţilor activitate rodnică în cadrul sesiunilor seminarului şi a reiterat importanţa implicării tinerilor în cadrul activităţilor  extraşcolare şi comunitare.

Ion Cebanu, ministru Tineret şi Sport

Vadim Brînzaniuc, şef Direcţie relaţii publice a Primăriei municipiului Chişinău a salutat tinerii participanţi în numele Primarului general al municipiului Chişinău – Dorin Chirtoacă şi a menţionat în calitate de absolvent al facultăţii de jurnalism că profesia de jurnalism nu este deloc uşoară şi odată începută din băncile şcolii, ea fortifică calităţile unui bun ziarist, menţionând totodată importanţa organizării seminarelor pentru tineri în special din licee pentru o interacţiune mai eficientă în aceste instituții, totodată menţionând că primăria Chişinău a susţinut şi va susţine în continuare iniţiative ale tinerilor.

Vadim Brînzaniuc - şef Direcţia relaţii publice, Primăria Chişinău

La rândul său, Valentina Cujbă, director-general adjunct al Direcţiei generale, educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal a evidenţiat importanţa constituirii centrelor de redacţie în instituţiile preuniversitare din Chişinău care duc la rândul său la democratizarea procesului educaţional şi oferă elevilor un instrument de autoafirmare în cadrul şcoalii, iar organizarea în primieră de către Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor din Chişinău a unei asemenea reuniuni constitui un fapt important în relaţiile de colaboare între liceele capitalei.

Valentina Cujbă, director general adjunct al DGETS Chişinău

Valentina Sandu, şef Centrul Adolescenţilor al DGETS mun. Chişinău şi coordonatorul CLCT mun. Chişinău, a remarcat diversitatea participanţilor la seminar, tinerii delegaţi fiind din liceele cu predare în limbile română, rusă şi ucraineană, iar cheia spre o colaborare de succes o constituie întâlniri regulate în cadrul acţiunilor comunitare, puntea acestor întâlniri servesc consiliile locale ale tinerilor, a conchis Valentina Sandu.

Valentina Sandu, şef Centrul Adolescenţilor al DGETS

Desfăşurarea seminarului

(sesiunea I)

În cadrul celei de-a întâi sesiuni, participanții la seminar au audiat Istorii de succes a unor ziare, radiouri şi blog-uri funcţionale, care în prezent activează în cadrul instituţiilor de învăţământ din care vin, scopul sesiunii a fost de a oferi exemple-model, care pot constitui o bază la edificarea acestor intrumente în liceele capitalei.

Prezentare LT „Spiru Haret”, ziarul „Vlăstarul”

Prezentare LT "Spiru Haret"

Prezentarea LT „Spiru Haret” a inclus caracteristica ziarului şcolar „Vlăstarul”, care apare încă din anul 1923, atunci când a văzut lumina zilei prima ediţie a ziarului, iar pe parcursul istoriei sale, a cunoscut ascensiuni şi coborâşuri, cei care activau la editarea acestui ziar astăzi sunt jurnalişti cu renume în presa naţională. Din istoria recentă a ziarului „Vlăstarul” am descoperit că în anul 2009, echipa de redacţie a participat la concursul de granturi organizat de Ambasada SUA, prin intermediul Centrului American de Resurse şi au obţinut finanţarea pentru editarea acestuia pe întregul an academic, asigurând liceeni din liceul „Spiru Haret” cu conținut cognitiv-distractiv pe paginile ziarului liceal. Vecvert Daniela, membra Colegiului de redacţie a ziarului „Vlăstarul” a depistat prima problemă cheie din cadrul seminarului  – lipsa finanţării, remarcând că, cu părere de rău în prezent, în anul şcolar 2010-2011 ziarul „Vlăstarul” nu dispune de surse pentru editare, iar Colegiul de redacţie este în căutare de parteneri pentru a asigura continuitatea editării „Vlăstarul”-ului din Spiru Haret. La întrebarea „Cine sunt responsabili de machetare şi editare”, echipa a răspuns că întregul proces de producţie este realizat de elevi, sub îndrumarea pedagogilor coordonatori şi părinţilor, doar cooperarea în acest lanţ asigură un parteneriat durabil şi o satisfacție în procesul creator.

Prezentare LT „Gheorghe Asachi”, ziarul „Asachi Press”

Ziarul LT "Gheorghe Asachi"

Prezentare LT "Gh. Asachi"

Colegiul de redacţie a ziarului LT „Gheorghe Asachi” au prezentat participanţilor la seminar o soluţie inovatoare de soluţionare a problemei financiare – publicarea online a ziarelor liceale. Tinerii au remarcat că lipsa finanţării impune căutarea unor soluţii inovatoare de activitate jurnalistică, iar cea mai bună din ele fiind utilizarea instrumentelor new media – în cazul de faţă a blog-ului, la adresa http://asachipress.blogspot.com/, membrii Colegiului de redacţie a ziarului „Asachi Press” publică online materialele pe care le pregătesc. La întrebare „Sunt elevii şi profesorii liceului dornici să publice articole în ziarul şcolar?”, Beatrice Buşinschi, membra Colegiului de redacție a remarcat că „Există mereu articole expediate în mare parte de elevi şi profesori, iar board-ul de redacţie face selecţia acestora”.

Prezentare Comisia Mass-media şi relaţii cu publicul a Consiliului Local al Copiilor şi Tinerilor Chişinău, ziarul „ReZOOMat” şi blog-ul (clctedu.wordpress.com)

Comisia Mass-media şi relaţii cu publicul a CLCT a pregătit pentru participanţi un material video în care şi-a descris aria de activitate. Vă invităm pe dvs. să urmăriţi acest material.

Com. Massmedia şi relaţii cu publicul a CLCT

Întrebaţi de cei prezenţi „Dacă este dificil să editaţi ziarul şi ulterior să-l răspândiţi?”, Daniel Vodă, preşedintele comisiei a răspuns că iniţial a fost extrem de dificil, deoarece lipsa fondurilor lovea puternic în editarea ziarului şi precum colegii de la „Asachi Press”, am hotărât să publicăm online ziarul pentru cei ce doresc să-l citească şi imprimam din mijloace proprii câteva numere pentru arhiva CLCT, pentru ca în curând la lansarea Programului de Granturi Mici a Ministerului Tineretului şi Sportului, la care am aplicat cu Proiect-ul „Probleme şi necesităţi ale tinerilor jurnalişti din instituţiile preuniversitare”, pe care l-am câştigat, am reeditat ediţiile anterioare şi avem acoperire financiară pentru încă 2 numere de ziar. Felicia Rusu, vicepreşedinte de comisie, a continuat că răspândirea ziarului are loc în fiecare instituţie de învăţământ din reţeaua CLCT, în mod gratuit. Întrebaţi „Cum aţi format aşa o echipă unită?”, membrii comisiei au remarcat că aportul unităţii comisiei se datorează unităţii CLCT, fondat în 2007 de Centrul Adolescenţilor a DGETS Chişinău, care în prezent se divizează în patru comisii de specialitate: „Tineri pentru Educaţie, Cultură şi Sport” (preşedinte: Alexandru Popovici), „Voluntariat şi Asistenţă socială” (preşedinte: Cristina Balan) şi „Tineri pentru protecţia Drepturilor Copilului”(preşedinte: Valeriu Drăgălin) în frunte cu primarul CLCT – Jandîc Cristina, iar comisia „Mass-media” constituie doar o piesă în mecanismul unit al Consiliului Local al Copiilor şi Tinerilor din municipiul Chişinău.

Prezentare LT „Principesa Natalia Dadiani”, radio şcolar

Prezentare LT "Natalia Dadiani"

O altă inovaţie în domeniul jurnalismului şcolar au prezentat-o delegaţii LT „Principesa Natalia Dadiani”, care au descris radio-ul şcolar al acestei instituţii de învăţământ. Tinerii au remarcat, că radioul şcolar există în liceu încă din anii ’50 ai secolului trecut, însă cam tot de atunci nu a fost schimbat echipamentul de retransmisie, care este deosebit de costisitor, remarcând aceeași problemă comună cu colegii lor din alte licee – lipsa fondurilor. Delegaţii au subliniat, că în activitatea radio-ului şcolar sunt ajutaţi de către profesorii de fizică, iar programul radio pentru elevi durează în perioada pauzelor între ore. În cadrul Colegiului radiofonic se selectează copii cu voce bine pusă pentru radio, iar echipamentul mai este folosit pentru înregistrări de emisiuni tematice. La întrebarea „Dacă tinerii din liceu agreează prezența radioului şcolar?”, membrii Colegiului radiofonic  au afirmat, că tinerii sunt extraordinar de dornici de a avea o staţie radio, cu atât mai mult cu cât puţine licee din republică se pot mândri cu instalaţie radio. La întrebarea „Ce soluţii sunt pentru reînoirea echipamentului staţiei radio?”, tinerii au răspuns că în prezent Asociaţia de Părinţi împreună cu elevii şi profesorii elaborează un proiect de renovare a reţelei radio în liceu.

(sesiunea II: Project Management şi activităţi de implementare)

Dat fiind faptul, că problema de bază abordată în cadrul seminarului a fost identificată ca lipsa surselor financiare, sesiunea II a seminarului municipal „Probleme şi necesităţi ale tinerilor jurnalişti din instituţiile de învăţământ preuniversitar din Chişinău” a constat din II părţi dinstictive care aveau ca scop studierea scrierii unui proiect, ca în final el să fie acceptat de finanţatori. Părţile sesiunii II fiind:

 1. Prezentare Centrului Tânărului Jurnalist din Moldova, organizație umbrelă pentru tineri jurnalişti. Moderator: Ecaterina Covali, CTJM
 2. Training pe tema Project Management (managementul proiectelor), teorie. Trainer: Ilie Dercaci, AIESEC/CNTM
 3. Activităţi practice de implementare a proiectelor, practică. Traineri: Ecaterina Covali, CTJM, Ilie Dercaci, AIESEC/CNTM

În cadrul sesiunii II, Ecaterina Covali, manager de proiecte Centrul tânărului jurnalist a realizat o prezentare a CTJM, prezentând misunea, viziunea, obiectivele şi proiectele curente CTJM.

Ecaterina Covali, manager proiecte, CTJM

Centrului Tânarului Jurnalist din Moldova (CTJM) a fost fondat la 25 septembrie 2002 de către un grup de 11 tineri jurnalişti, care activau în cadrul ziarelor şcolare din diferite zone geografice ale Republicii Moldova, cu sprijinul Centrului Independent de Jurnalism şi al Reprezentanţei UNICEF în Moldova. La 22 noiembrie 2002, CTJM a obţinut statut oficial şi a fost înregistrat la Ministerul Justiţiei din Republica Moldova.

Misiunea CTJM este de a dezvolta mass-media ale tinerilor din Moldova. În acest sens, CTJM susţine reţeaua presei tinerilor, organizează cursuri de instruire, oferă consultanţă şi faciliteaza schimbul de informaţii şi experienţă dintre tinerii jurnalişti şi participarea în calitate de partener se datorează dorinţei de a închega sectorul jurnalismului civic în şcoli.

Viziunea CTJM este o presă a tinerilor de calitate, care oferă cititorilor informaţie utilă şi obiectivă, activează în retea, se auto-finanţează şi promovează valorile democraţiei în licee şi facultăţi.

Obiectivele CTJM sunt:

 • Facilitarea accesului la informaţie a copiilor şi tinerilor din Moldova;
 • Ridicarea nivelului calităţii publicaţiilor şcolare;
 • Instruirea jurnaliştilor începători;
 • Stabilirea unui parteneriat între organizaţiile şi grupurile mass-media de tineret din Moldova.

Ilie Dercaci, alumni AIESEC, trainer CNTM a oferit o analiză profundă asupra Managementului scrierii unui proiect, instruind tinerii paşii distinctivi în elaborarea acestuia, oferind exmple concludente şi exemplificând pe baza propriei experienţe în AIESEC, realizând astfel o sinteză complexă asupra management-ului unui proiect de succes.

Ilie Dercaci, alumni AIESEC, trainer CNTM

Fazele de execuţie ale unui Proiect:

٭inițierea proiectului;

٭planificarea sau dezvoltarea proiectului;

٭execuția proiectului sau faza de producție;

٭monitorizarea și controlul;

٭finalizarea (închiderea) proiectului.

Formularea obiectivelor trebuie să detalieze următoarele informații:

٭performanțele tehnice ale produsului sau serviciului creat/livrat prin proiect;

٭data pentru terminarea proiectului și datele planificate pentru începutul și sfîrșitul fiecărei activități;

٭costurile proiectului (bugetul);

٭criterii de acceptare.

Studiul de fezabilitate trebuie să precizeze în principal:

٭cât va dura proiectul ?

٭este realizabil (fezabil) proiectul?

٭cât va costa proiectul?

Procesul de planificare a proiectului poate fi parcurs în 5 pași:

٭identificarea activităților;

٭estimarea duratelor și resurselor;

٭identificarea relațiilor și dependențelor activităților;

٭identificarea constrângerilor (de resurse, de timp) pentru programare;

٭stabilirea programării.

Echipa:

Modelul perfect constituie 7 persoane +- 2, dacă numărul de persoane în echipă va depăşi 10 , coordonatorul va pierde din vizor fiecare a zecea persoană.

În cadrul activităţilor practice de implementare, tinerii au fost divizaţi în 3 grupuri ţintă iar fiecare grup a elaborat un proiect, prezentându-l după algoritmul teoretic.

(se va actualiza cu secvenţe video în curând)

Urmăriţi mai jos un reportaj realizat de postul de televiziune ACCENT TV şi colaje de la seminar.

Un reportaj de la eveniment realizat AccentTV:

Impresii din fişele de evaluare:

 • „Cred că ar fi mai bine mai multe repere (teoretice şi practice) concrete. Deasemenea ar fi utilă implementarea unor cursuri de jurnalism în licee. Asemenea seminare trebuiesc organizate şi cu întreg colegiul de redacţie de liceu. Aşteptăm noi evenimente!” (Speranţa State)
 • „Durata seminarului este adecvată, dar probabil ar trebui organizat un pic mai devreme, sau într-o zi de vineri” (Plucci Iulia)
 • „Ar fi cazul să se implice tinerii prezenţi mai mult, şi să menţină după aceia legătura. Cred că este un seminar de succes şi întradevăr foarte util. merci pentru invitaţie şi inginiozitatea de a-l organiza” (Isac Ioana)
 • „Seminarul a fost realizat cu succes după părarea mea, trebuie de organizat mai multe seminare de acest gen, deoarece ele influenţează mult asupra elevilor. Am participat activ, am fost fost foarte atentă în timpul seminarului, mi-a captivat discursul dlui Ilie Dercaci. Vă mulţumesc!” (Fortuna Valeria)
 • „Ideia organizatorilor este foarte bună, căci oferă tienrilor care au în vizor să devină jurnalişti posibilitatea de a căpăta experienţă, curaj şi idei vizavi de proiectele pe care să le pună în aplicare” (Garştea Drăgălina)
 • „Vă mulţumesc pentru foi curate!” (Vasiutina Elena)
 • „Seminarul a decurs foarte bine şi vesel. Am aflat foarte multe lucruri noi ce consider că îmi vor prinde bine în viitor. O sugestie, după ore este niţel obositor perceperea informaţiei când burtica cere mâncare :), dulciurile desigur la toţi le plac, dar ele nu ajută în cazul unei perioade lungi de timp” (Garbuz Cristina)
 • „Acest seminar a fost de nota 10, deoarece am aflat informaţii noi. temele abordate au fost destul de bine analizate şi explicate, pentru că au fost urmărite toate obiectivele seminarului. Am rămas foarte mulţumită după acest seminar” (Guriţescu Ana)
 • „Consider că acest seminar a fost într-o oarecare măsură o investiţie de geniu şi totodată o investigare a abstractului. Am aflat lucruri extraimportante! Thank you” (Graur Alexandru)
 • „Ar fi foarte binevenite astfel de întruniri” (Buşinschi Beatrice)
 • „Mda… ce-aş putea să spun? probabil adevărul. A fost o experienţă frumoasă, pe care mi-aş să o retrăiesc. M-am simţit destul de OK, aici, şi oricum ceea ce am aflat consider că-mi va fi util în viitoarea mea carieră şi de ce nu să nu fie de ziarist?! Mulţumiri celor ce au organizat şi perfecţionează acest seminar, la care am participat şi eu. Faceţi o treabă extraordinară” (Chetraru Romina)
 • „A fost un seminar extraordinar, am acumulat o experienţă minunată” (Sochircă Mihai)
 • „Ar fi extraordinar ca aceste seminare să aibă loc în zile extraşcolare sau cel puţin vineri”(Pisica Valeriu)
 • „Merci foarte mare, începând cu mapa cu materiale super tare, organizarea în liceu, cu ghid-moderator foarte amabil şi prietenos, program bine pus la punct, pauza de cafea delicioasă, se vede că nu s-a economisit(credeam că vor fi biscuiţi ieftini dar nu au fost + mare pentru asta), Traineri cu T mare.” (Guşinschi Aurelia)
 • „Впечатлен мастерством ведущего,его уверностью перед огромной аудиторией. У выступающих хорошо поставленна речь, благодаря чему вся иформация была легко доступна в понимании. Спасибо, получил удовольствие.”(Ужегов Алексей)
 • „Важная и нужная встреча! Побольше бы таких не только на румынском , но и на русском языке. Спасибо.”(Щербатова Екатерина)
 • Огромное спасибо за возможность расширить свой диапазон знаний в сфере журналистики. Надеюсь, что в будующем подобные конференции станут правилом, а не новинкой.””(Борщева Антония)

Serata literar artistică „Carte frumoasă – cinste cui te-a scris”

"Carte frumoasă - cinste cui te-a scris"

„Cartea este o minune

C-an preasfânta rugăciune

Ea din mic te face mare

Şi din slab te face tare

Eşti bolnav – te-nzdrăveneşte

Eşti sărac – te-nbogăţeşte”

(Vasile Romanciuc)

Inspiraţi din poemul lui Vasile Romanciuc şi ghidaţi de dorinţa de iluminare a tinerei generaţii prin intermediul culturii poeziei, Centrul Adolescenţilor al Direcţiei Generale educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău, împreună cu Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor din Chişinău au organizat serata literar artistică „Carte frumoasă – cinste cui te-a scris”, un eveniment de suflet, ce a împletit în Hora Literei tinerii condeieri din liceele capitalei şi autori consacraţi printre care: dna Zinaida Izbaş – poetesă, redactor-prezentator Radio Moldova, dl. Mircea Dumitru, editor, redactor-şef revista „Roua Stelară” şi „tânără poetesă îndrăgostită în Calea Lactee şi Univers”, Crina Popescu, eleva LT „Liviu Rebreanu”.

Serata literar-artistică „Carte frumoasă – cinste cui te-a scris” s-a desfăşurat în  3 blocuri:

 • Blocul I: „Lansări de carte”;

În cadrul blocului I, dna Zinaida Izbaş a prezentat culegerele sale de versuri şi a delictat publicul cu 2 creaţii ale sale, care au avut ca motiv de bază: Iubirea, „cea din urmă”, a menţionat dna Izbaş, „colindă sufletele tinerilor în această frumoasă vârstă a adolescenţii şi oferă palpabilitatea unor clipe de neuitat”.

Cea de-a doua lansare a seratei a împânzit publicul în „Gândurile din gânduri” a tinerei autoare Crina Popescu, care cu deosebită emotivitate şi expresivitate a înălţat dorul mamei sale, valorificând puterea Literei cu dorul sufletesc din inima sa.

Este imperios să menţionăm atmosfera lină şi plâpândă pe care au creat-o absolvenţii LT „Mihai Viteazul”, Adrian Covrig, Andrei Şchiopu şi Sergiu Covalciuc cu piesa „Răsai”, precum şi Dumitru Burduh, şi Sergiu Covalciuc cu compoziţia muzicală „Revedere”, zidind cu strunele chitarelor o atmosferă de vis şi basm.

 • Blocul II: Recital-concurs poetic dedicat Poetului Naţional – Grigore Vieru;

Recitalurile poetice au creat un curcubeu-sanctuaric Poetului Naţional Grigore şi Vieru, creaţiei sale şi valorilor pentru care a luptat, demonstrând elevilor, profesorilor şi membrilor juriului, că poezia este sufletul unei culturi artistice. Printre elevii participanţi în cadrul seratei literar-artistice au fost următorii elevi:

Numele Prenumele Instituţia de învăţămînt
1 Ropot Doina LT „Natalia Dadiani”
2 Alexandru Trifan LT „Ion Creangă”
3 Toporovschi Tatiana LT „Ion Creangă”
4 Zavtur Alexandra LT „Liviu Rebreanu”
5 Lişinski Rafaela LT „Liviu Rebreanu”
6 Mogîldea Cristina LT”Hyperion”
7 Manin Elena LT „Mihai Viteazul”
8 Tudor Adam LT „Alexandru Ioan-Cuza”
9 Pancu Ana -Maria LT „Mihai Viteazul”
10 Bumbu Doina LT „Ștefan Cel Mare”
11 Jalbă Ion LT „Mihai Viteazul”
12 Mardari Jaclin LT „Mihai Viteazul”
13 Parasciuc Ionela LT „Liviu Rebreanu”
14 Postoroncă Mihaela LT „Ion Creangă”
15 Bălan Beatrice LT „Ion Creangă”
16 Topor Marina LT „Ion Creangă”
17 Sorici Maria LT „Ion Creangă”
18 Parlicov Marinela LT „Ion Creangă”
19 Morărescu Tatiana LT „Natalia Dadiani”
20 Bucătari Ana LT „Liviu Rebreanu”
21 Carmelia LT „Alexandru Ioan Cuza”
22 Turcan Diana LT „Alexandru Ioan Cuza”
23 Violeta Ţăranu LT „Vasile Vasilache”
24 Victoria Florea LT „Vasile  Vasilache”

Membrii juriului au fost:

 1. dna Zinaida Izbaş – poetesă, redactor prezentator TRM, preşedintele juriului;
 2. dl. Mircea Dumitru – editor, redactor-şef al revistei literare „Roua stelară”;
 3. dna Claudia Pătrânac-Caranfil – actriţă-profesor de Artă teatrală;
 4. dna Lidia Perev – profesor de limba şi literatura română;
 5. dna Galina Bejan – profesor de limba şi literatura română;
 6. dra Mihaela Sandu – studentă, consilier de onoare a CLCT;
 7. dra Crina Popescu – elevă, poetesă.
 • Blocul III: Spectacol poetic

În cadrul spectacolului poetic, laboratorul de creaţie „AVE”, compus din elevii clasei a X-a „C” a LT „Mihai Viteazul”, conducător artistic – dna Claudia Pătrânac Caranfil, au prezentat un spectacol deosebit IN MEMORIAM lui Grigore Vieru, contemplând „poetul cu lira-n mână” spre nemurirea terestră.

(se va actualiza în curând cu o galerie de fotografii)

Masă rotundă „Conduc oare banii lumea?”

În curând va apărea textul, până atunci urmăriţi un fragment video, înregistrat în cadrul dezbaterii:

Colaj al activităţilor în cadrul activităţii "Oare conduc banii lumea"

Dezbatere: „Boom-ul informaţional – avantaj sau cauza eşecului şcolar”

Astăzi, 17 februarie  2010, sub ritmurile şovăielnice a iernii ce se grăbeşte rapid să fugă din calendar, Centrul Adolescenţilor şi Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor al DGETS a mun. Chişinău au organizat o dezbatere cu genericul „BOOM-ul informaţional: avantaj sau cauza eşecului şcolar” în cadrul Proiectului Educaţional de schimb de experienţă între  14 licee din capitală. Gazda acestui eveniment a fost LT „Ştefan cel Mare şi Sfânt”, în fruntea cu dl. director Sergiu Axânti şi reprezentaţii liceului în cadrul CLCT – Bumbu Doina şi Roman Burlaca. Moderatorul acestui eveniment a fost dna Natalia Grâu, colaborator al Centrului Adolescenţilor, profesor de limba şi literatura română la LT „Gheorghe Asachi”. Şi cum mirozna Zilei îndrăgostiţilor încă nu s-a evaporat din inimioarele noastre, fiecare participant a primit câte un semn distinctiv în forma de inimioară, roşie – echipa Afirmatorilor, albastră – echipa Negatorilor. Ambele echipe erau pline de dorinţa de demonstra un joc frumos, bazat pe argumente şi nu încăierări reciproce, ceea ce s-a reuşit cu vârf şi îndesat. În deschidere dna Sandu Valentina a urat participanţilor o oră de dezbatere captivantă şi cât mai multă informaţie interesantă să soarbă în cadrul acestui joc intelectual. Urmăriţi în continuare colajul de fotografii din cadrul dezbaterii „Boom-ul informaţional: avantaj sau cauză a eşecului şcolar”.

Colajul de fotografii din cadrul dezbaterii