Masa rotundă „Depresia nu este un motiv de cedare în faţa greutăţilor vremii”

La 21 ianuarie, Centrul Adolescenţilor al Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport a municipiului Chişinău, în colaborare cu LT „Vasile Vasilache” şi Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor din capitală au organizat masa rotundă cu genericul „Depresia nu este un motiv de cedare în faţa greutăţilor vremii”. Participanţi din LT „Ion Creangă”, LT „Mihail Sadoveanu”, LT „Gaudeamus”, LT „Mihai Viteazul”, LT „Onisifor Ghibu”, Liceul Academic al AŞM precum şi liceul gazdă, au avut posibilitatea să dezbată într-o atmosferă non-formală cauzele depresiei şi desigur soluţii pentru ieşirea din criză emoţională a tinerilor. A dat startul acestui eveniment, dna Valentina Sandu, şefa Centrului Adolescenţilor a DGETS mun. Chişinău, mulţumind liceului gazdă în frunte cu dna director Bălănel Vera pentru ospitalitate şi grija de care au dat dovadă tinerii acestui liceu pentru organizarea unei atmosfere plăcute în cadrul mesei rotunde, totodată, dna Sandu Valentina a prezentat oaspeţii manifestării:

 • dna Zina Izbaş, jurnalist, Radio Moldova;
 • dna Natalia Gheorghiţă, reporter, revista „Univers Pedagogic”;
 • dna Iana Ciobanu, moderatorul mesei rotunde, psiholog
 • Membrii Consiliului Local al Copiilor şi Tinerilor, Jandîc Cristina, Roşca Adriana, Popovici Alexandru, Dragălin Valeriu, Vodă Daniel, Ţurcan Igor;
 • echipa LT „Vasile Vasilache” în frunte cu preşedintele şi vice preşedintele Senatului şcolar, membri CLCT – Maxim Braila şi Costin Sergiu precum şi elevii din liceele capitalei.

Dna Zina Izbaş, realizator şi moderator al emisiunilor pentru adolescenţi la Radio Moldova, a subliniat importanţa pentru tineri, organizarea meselor rotunde cu întrebări stringente şi caracteristice perioadei adolescentine. Deasemenea dna Z. Izbaş s-a arătat disponibilă la o colaborare între echipa de adolescenţi SEMNAL JUNIOR şi membri ai Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor în cadrul emisiunilor radiofonice.

Discuţia a continuat sub îndrumarea  moderatoarei mesei rotunde, psiholog – Iana Ciobanu,  au fost trasat principalele caracteristici fiziologice şi psihologice ale unei persoane în depresie: depresia reactivă, se datorează unui eveniment de viaţă traumatic, depresia endogenă, datorată dezechilibrelor chimice la nivel cerebral şi frecvent asociaţia problemelor familiale, depresia bipolară sau tulburarea maniaco-depresivă, depresia post-partum, care apare după naştere şi tulburările afective de sezon: depresia de primavară, datorată schimbării luminozităţii ambiante pentru ca participnaţii la dezbatere, să deosebească şi după situaţie să contribuie la ameliorarea persoanelor aflate în astfel de stare. În cadrul discuţiilor s-a purces la jocuri de grup, pentru a crea o atmosferă neformală a întânirii şi a valorifica potenţialul creativ al elevilor implicaţi în discuţie, creînduse dealtfel 4 grupuri pentru a cuprinde mai profund problema depresiei la tineri. Elevii în cadrul consultaţiilor de grup, au trasat portretul unei persoane în depresie, astfel a fost schiţat următorul portret: O persoană sumbră, fără dispoziţie, lipsită de vigoare în ochi, îmbrăcată în haine întunecate, predomină culoare gri, tăcută, lipsită de pofta de mâncare, cu privire sfioasă şi neîncrezută, ochii aplecaţi, retrasă, lupsa respectului de sine, dificultăţi de concetrare, oboseala cronică, agitaţie etc.Unanim participanţii la discuţii au afirmat necesitatea oferirii unui ajutor unui coleg/colegă aflat/ă în stare de depresie, prin suport verbal sau indicaţia de a vizita un specialist pentru depăşirea problemei. Astfel în urma discuţiilor la masă rotundă s-au trasat următoarele remedii de depăşire a depresiei, însă precum ştim, leacul este individual şi trebuie să căutăm cheia sufletului fiecărui din noi.

 • Să nu lăsăm persoana aflată în depresie în singurătate;
 • Să-i oferim o consiliere comunicativă, ascultându-i istoria, sau sfătuind-o să apeleze la ajutorul unui specialist;
 • Să-i distragem atenţia de la probleme apăsătoare, prin implicare în diferite acţiuni cu caracter educativ-cultural;
 • Să îndrumăm persoana să gândească pozitiv, autocritic;
 • Să-i amintim de lucrurile care îl/o făceau să se simtă bine;
 • Să amintim persoanei date despre visurile pe care le-a avut şi să-i trezim din nou pofta de viaţă;
 • Să o încurajăm să înceapă o activitate nouă;

De altfel, participanţii la discuţii au pledat pentru crearea unei linii gratuite de telefon, unde în mod anonim, oricine ar putea obţine o consiliere psihologică de la un specialist în domeniu în vederea depăşirii stărilor depresive. Urmăriţi mai jos galeria foto:


Autor şi materiale foto: Vodă Daniel

Reclame